HEMŞİRELİK PROGRAMI SÖZLÜ SUNUM OTURUMLARI

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI-1
09 Kasım 2023, Perşembe - Salon E - 11:00-12:30
Oturum Başkanları: Dr. Sevinç Kutlutürkan, Dr. Gülsüm Nihal Çürük
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
86 SS-1 KARACİĞER SİROZU HASTALARINA YÖNELİK M-SAĞLIK UYGULAMASININ HASTA AKTİFLİK DÜZEYİ,ÖZETKİLİLİK VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ Ferya Çelik 11:00-11:09
94 SS-2 TİP 2 DİYABET HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE TEDAVİYE UYUM: SAĞLIK ANKSİYETESİ VE TEDAVİYE İNANCIN DEĞERLENDİRİLMESİ Betülay Kılıç 11:09- 11:18
12 SS-3 DEMANSLI BİREYE BAKIM VERENLERİN DEMANS BİLGİSİ VE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN BAKIM VEREN ÖZ YETERLİLİĞİNE ETKİSİ Ecem Özgül 11:18-11:27
96 SS-4 DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN DÜŞÜNCELERİ VE DENEYİMLERİ; NİTEL BİR ÇALIŞMA Fatma Gönül Burkev  11:27-11:36
58 SS-5 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MİKRO ÖĞRETİM YÖNTEMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Sevgisun Kapucu 11:36-11:45
45 SS-6 ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA HASTALIK AKTİVİTESİ,YORGUNLUK VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Fatma İlknur Çınar 11:45-11:54
23 SS-7 HEMODİYALİZ TEDAVİSİ ALAN HASTALARA BAKIM VERENLERİN DESTEK BAKIM GEREKSİNİMLERİ Sevinç Kutlutürkan 11:54-12:03
15 SS-8 ALMANYA’DA GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ ALANINDA EĞİTİM ALAN TÜRK ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME VE KÜLTÜREL YETERLİLİĞİ GELİŞTİRME TECRÜBELERİ Şengül Akdeniz 12:03-12:12
21 SS-9 KIRSALDA YAŞAYAN KADINLARIN MAMOGRAFİ ÖZ YETERLİLİK, MEME KANSERİ KORKUSU VE RİSKİNİN MAMOGRAFİ ÇEKTİRMEYE ETKİSİ Gülsüm Nihal Çürük 12:12-12:21
51 SS-10 PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM SONRASI UYGULANAN REİKİ VE AKUPRESÜRÜN AĞRI, ANKSİYETE VE YAŞAM BULGULARINA ETKİSİ Abdullah Avcı 12:21-12:30
         
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI-2
10 Kasım 2023, Cuma - Salon E - 11:30-12:30
Oturum Başkanı: Dr. Fatma İlknur Çınar, Dr. Ayşe Arıkan Dönmez
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
93 SS-11 YAPAY ZEKÂ TABANLI MOBİL SANAL ASİSTANIN MALİYET ETKİNLİĞİ, HASTANEYE YATIRILMA ORANI, ÖZBAKIM VE HİPOGLİSEMİ ÜZERİNE ETKİSİ Elif Ünsal Avdal  11:30-11:38
35 SS-12 ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA PLANLI DAVRANIŞ TEORİSİNE GÖRE UYGULANAN HEMŞİRE DANIŞMANLIĞININ ETKİLERİ Keriman Aytekin Kanadlı 11:38-11:46
107 SS-13 PALYATİF BAKIM HASTALARININ BAĞIMLILIK DURUMLARI İLE BAKIM VERİCİLERİN STRES VE DEPRESYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Elif Bülbül 11:46-11:54
109 SS-14 İNTERAKTİF TERAPÖTİK HASTA EĞİTİM PROGRAMININ BİLGİ,ALGILANAN ÖĞRENME,MEMNUNİYET,ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE ÖZ YETERLİLİK ÜZERİNE ETKİSİ Ayşe Arıkan Arıkan Dönmez 11:54-12:02
56 SS-15 OPERE MEME KANSERLİ HASTALARDA SANAT TERAPİSİNİN AĞRI, EMEZİS, ANKSİYETE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Mukadder Mollaoğlu 12:02-12:10
81 SS-16 DİYABETİK AYAK BAKIMINA İLİŞKİN ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM PROGRAMININ AYAK BAKIM DAVRANIŞI VE ÖZ-ETKİLİLİK TUTUMLARINA ETKİSİ Ayşegül Kandemir 12:10-12:18
43 SS-17 DAHİLİYE DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERE SİMÜLATÖR DESTEKLİ YAPTIRILAN UYGULAMANIN KAYGI, MEMNUNİYET VE ÖZGÜVEN DÜZEYİNE ETKİSİ Sibel Serçe 12:18-12:26
         
         
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI - 3
10 Kasım 2023, Cuma- Salon  E - 11:30-12:30
Oturum Başkanı: Dr. Sultan Kav, Dr. Sevgisun Kapucu
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
25 SS-18 YAŞLILARDA NEFES TERAPİSİ, AKUPRESSUR VE REIKININ KONSTİPASYONA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ Dilek Yurtsever 11:30-11:38
47 SS-19 KOAH'TA KRONİK BAKIM MODELİNE TEMELLENDİRİLMİŞ EĞİTİMİN ÖZ-ETKİLİLİK VE HASTA TARAFINDAN BİLDİRİLEN SONUÇLARA ETKİSİ Yasemin Sazak 11:38-11:46
30 SS-20 PROGRESİF GEVŞEME EGZERSİZİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN YORGUNLUK DÜZEYİNE ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA Selva Ezgi Aşkar 11:46-11:54
27 SS-21 REİKİNİN GÜCÜ: KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU (KİT) YAPILAN HASTALARDA AĞRI VE ENGRAFTMAN ÜZERİNE ETKİSİ. Nilay Bektaş Akpınar 11:54-12:02
28 SS-22 KALP YETERSİZLİĞİNE İLİŞKİN ÖZBAKIMDA BAKIM VERENLERİN KATKISININ HASTALARIN YAŞADIĞI SEMPTOM DURUMUNA ETKİSİ Ulviye Özcan Yüce 12:02-12:10
97 SS-23 TÜBERKÜLOZ HASTALARINA UYGULANAN SOLUNUM EGZERSİZİNİN YORGUNLUĞA ETKİSİ: RANDOMİZE, KONTROLLÜ VE DENEYSEL ÇALIŞMA Sema Aytaç 12:10-12:18
103 SS-24 YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN SÜREKLİ RENAL REPLASMAN TEDAVİSİNE BAKIŞI: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA Gülşen Kılıç 12:18-12:26
         
         
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI - 4
11 Kasım 2023, Cumartesi- Salon  E - 11:30-12:30
Oturum Başkanı: Dr. Serap Ünsar, Dr. Songül Karadağ
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
76 SS-25 FİBROMİYALJİ TANILI KADIN HASTALARA UYGULANAN PRANAYAMA VE DİYAFRAM NEFES EGZERSİZİNİN UYKU KALİTESİ, AĞRI VE YORGUNLUK DÜZEYİNE ETKİSİ Meltem Sungur 11:30-11:38
71 SS-26 KORONER ANJİOGRAFİ YAPILACAK HASTALARA UYGULANAN EL MASAJININ ANKSİYETE VE YAŞAM BULGULARI ÜZERİNE ETKİSİ Songül Karadağ 11:38-11:46
98 SS-27 HEMODİYALİZ HASTALARINDA DOĞA TEMELLİ SES UYGULAMASININ YORGUNLUK VE HASTA KONFORUNA ETKİSİ Necmiye Çömlekçi 11:46-11:54
89 SS-28 TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA MOBİL TEKNOLOJİ İLE GÜÇLENDİRİLEN MOTİVASYONEL GÖRÜŞMENİN ÖZYÖNETİM,YAŞAM KALİTESİ VE MEMNUNİYET DÜZEYİNE ETKİSİ Nermin Kılıç Barmanpek 11:54-12:02
29 SS-29 SAĞLIK KAMPÜSÜ ÖĞRENCİLERİNDE YAŞLI SİMÜLASYONUNUN YAŞLILARA YÖNELİK TUTUM, EMPATİ VE ÇALIŞMA İSTEKLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Burcu Akpınar Söylemez 12:02-12:10
95 SS-30 BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN DİABETES MELLİTUS HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Gülden Anataca 12:10-12:18
73 SS-31 YAŞLILARDA DEPREM SONRASI KARDİYAK ANKSİYETE Gülsen Karataş 12:18-12:26