POSTER SUNUM PROGRAMI
9-11 Ekim 2023, Poster Alanı - 09:00-16:30
Ref No Sunum No Başlık  Sunacak Yazar 
6 PS-001 TİROTOKSİKOZ VEYA TİROİD FIRTINASI Özgür Timuçin Kutlu
7 PS-002 GENÇ BİR ERKEKTE SAĞ TESTİS KİTLESİ Özgür Timuçin Kutlu
8 PS-003 TUBEROSKLEROZ, BİR ERİŞKİNDE GEÇ TANI Özgür Timuçin Kutlu
9 PS-004 EWGSOP2 VE YEREL FARKLI EŞİK DEĞERLERE GÖRE DİNAPENİ PREVALANSLARI VE FİZİKSEL PERFORMANSI PREDİKTE ETME GÜÇLERİ Emin Taşkıran 
12 PS-005 KRESENTERİK GLOMÜRÜLONEFRİT Dilara Özgül 
13 PS-006 LİTYUM KARBONAT ZEHİRLENMESİ, OLGU SUNUMU Özgür Timuçin Kutlu
17 PS-007 OLGU SUNUMU: PROKSİMAL ÖZOFAGUSTA İNLET PATCH Velat Aytekin
18 PS-008 TİBİA KIRIĞI OPERASYONU SONRASINDA GÖRÜLEN HİPOKSEMİ VE HEMATÜRİ Türkan Sena Çağlak Kutlu
21 PS-009 İLERİ AŞAMA DEMANS VAKASININ TEŞHİS ZORLUĞU Bilge Taşkıran
23 PS-010 DİYARE İLE BAŞVURAN VE OZAKI PROSEDÜRÜ ÖYKÜSÜ OLAN HASTADA ENFEKTİF ENDOKARDİT VAKASI Elif Ünal
24 PS-011 KOLSİŞİN İNTOKSİKASYONU İLİŞKİLİ DERİN TROMBOSİTOPENİ VE İLEUS BENZERİ TABLO Özgür Timuçin Kutlu
33 PS-012 HİPERPARARTİROİDİ OLGU SUNUMU & HİPERPARATİROİDİ TİPLERİ & NE ZAMAN TEDAVİ NE ZAMAN CERRAHİ Merve Yalçın
36 PS-013 YÜKSEK ATEŞLE SEYREDEN 85 YAŞINDA MALTOMA OLGUSU Fatıma Nevay Ersal Genç
39 PS-014 SEPSİS TE LÖKOMOİD REAKSİYON ,WBC NE KADAR YÜKSEK OLABİLİR? Balhun Cansız
42 PS-015 HERPES ZOSTERLİ BİR HASTA SUNUMU Türkan Sena Çağlak Kutlu
43 PS-016 SUDECK SENDROMU Türkan Sena Çağlak Kutlu
44 PS-017 TAKATSUBO SENDROMU Özgür Timuçin Kutlu
45 PS-018 SANTRAL HİPOTİROİDİDE FT4’ÜN ÖNEMİ Figen Bayraktar
46 PS-019 ATEŞ,DÖKÜNTÜ VE ARTRALJİ İLE SEYREDEN NADİR BİR HASTALIK, ERİŞKİN STİLL HASTALIĞI Ahmet Emin Yayla
47 PS-020 LİPİT DEPO MİYOPATİSİ Ahmet Emin Yayla
53 PS-021 NADİR BİR LENFADENOPATİ OLGUSU: ROSAİ-DORFMAN HASTALIĞI Elvin Zeynalov
55 PS-022 DİYABETİK KETOASİDOZ ALTINDA YATAN MALİGNİTE!!! Türkan Sena Çağlak Kutlu
57 PS-023 NADİR BİR LENFADENOPATİ OLGUSU: ROSAİ-DORFMAN HASTALIĞI Elvin Zeynalov
58 PS-024 WEGENER GRANULOMATOZİSİ’NE EŞLİK EDEN NASAL SQUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM VAKASI VE LİTERATÜR TARAMASI Hasan Yardımcı 
63 PS-025 AKUT HEPATİT BENZERİ KLİNİK İLE PREZENTE OLAN BİR BRUSELLOZ OLGUSU Öykü Ünsal
64 PS-026 AKCİĞER GRAFİSİNİ DOĞRU DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ: POSTERİOR MEDİASTEN KİTLESİ OLGU SUNUMU Öykü Ünsal
66 PS-027 OBEZİTESİ OLAN BİREYLERDE DİYASTOLİK DİSFONKSİYON PREVALANSI VE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ Yunus Bozkurt
74 PS-028 AKNE SEMPTOMUNDAN CUSHİNG HASTALIĞINA UZANAN TANI SÜRECİ Aysu Okumuş
75 PS-029 KANSERDE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİ KULLANIMINDA KARŞIMIZA ÇIKAN ZORLUKLAR, LORLATİNİB İLİŞKİLİ DİSLİPİDEMİ: OLGU SUNUMU Ahmet Taha Özkılıç
76 PS-030 SİSTEMİK SKLEROZ TANILI HASTALARDA HİPOKOMPLEMANTEMİNİN HASTALIK AKTİVİTESİ VE PROGNOZU İLE OLAN İLİŞKİSİ Melike Dönmez
78 PS-031 B12 EKSİKLİĞİNE SEKONDER HİPERHOMOSİSTEİNEMİ VE FAKTÖR V LEİDEN MUTASYONUNA BAĞLI VEN TROMBOZLARI İLE SEYREDEN OLGU Merve Sağlam öz
79 PS-032 İZOLE LENFADENOPATİDEN CASTLEMAN HASTALIĞI TEŞHİSİNE BİR OLGU SUNUMU Fatma Tozyılmaz
80 PS-033 GİTELMAN OLGU SUNUMU:RETROSPEKTİF SONUÇ DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ Alparslan Ahmet Ceran
81 PS-034 ZOR WEANİNG NEDENLERİNDEN BİRİ: TİROİDEKTOMİ SONRASI GELİŞEN HEMİDİYAFRAM PARALİZİSİ Ümmühan Şimşek
83 PS-035 SERUM C-REAKTİF PROTEİN / LENFOSİT SAYISI ORANI GÜVENİLİR BİR TİROİDİT BELİRTECİ MİDİR? Gülali Aktaş
84 PS-036 KRONİK HEPATİT C ENFEKSİYONUNDA ÜMİT VAAT EDEN YENİ BİR BELİRTEÇ: C-REAKTİF PROTEİN/ LENFOSİT SAYISI ORANI Gülali Aktaş
85 PS-037 DİYABETİK NEFROPATİNİN BİR BELİRTECİ OLARAK SERUM ÜRİK ASİT/ HDL-KOLESTEROL DÜZEYİ Gülali Aktaş
86 PS-038 GERİATRİK TİP 2 DİYABET HASTALARINDA KIRILGANLIĞIN KLİNİK VE LABORATUVAR PARAMETRELERİ İLE İLİŞKİSİ Gülali Aktaş
87 PS-039 YAŞLI HASTALARDA TİP 2 DİYABET REGÜLASYONU BEERS KRİTERLERİNE GÖRE KOMORBİDİTELER VE ÇEŞİTLİ ARTAN RİSKLERLE İLİŞKİLİDİR Burçin Meryem Atak Tel 
88 PS-040 TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA PREALBÜMİN/FİBRİNOJEN ORANI İLE DİYABETİK NEFROPATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Burçin Meryem Atak Tel 
89 PS-041 COVİD-19 PANDEMİSİNDE DİYABETİK BİREYLERİN KIRILGANLIK DURUMU VE HBA1C VE DİĞER LABORATUVAR PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ Burçin Meryem Atak Tel 
90 PS-042 İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİMİZE MALABSORPSİYON BULGULARI İLE BAŞVURAN BİR ÇÖLYAK HASTALIĞI OLGUSU Burçin Meryem AtakTel
91 PS-043 HEMOGRAM PARAMETRELERİ COVİD-19 PANDEMİSİ SIRASINDA TEKRARLAYAN HASTANE YATIŞLARINI ÖNGÖRDÜRÜCÜ MÜDÜR? Burçin Meryem Atak Tel 
92 PS-044 YÜKSEK SERUM TRİGLİSERİD / HDL-KOLESTEROL SEVİYELERİNİN TİP 2 DİYABET HASTALARINDA KOMPLİKASYON GELİŞİMİ İLE İLİŞKİSİ Satılmış Bilgin
94 PS-045 B12 DÜŞÜKLÜĞÜNE BAĞLI TEKRARLAYICI VE CİDDİ ANEMİ VE İNEFEKTİF ERİTROPOEZ Enver Dablan
95 PS-046 NADİR BİR KARACİĞER SİROZU OLGUSU: CHANARİN-DORFMAN SENDROMU Ömer Faruk Elçiçek
98 PS-047 ASSİT VE PLEVRAL EFFÜZYONU OLAN UZUN SÜREDİR TEDAVİ ALMAYAN CİDDİ HİPOTİRODİ VAKASI Enver Dablan
103 PS-048 YÜZÜM DEĞİŞTİ VE ÇOK HIZLI YAŞLANIYORUM!!! Türkan Sena Çağlak Kutlu
104 PS-049 REAKTİF ARTRİT (REİTER SENDROMU) Türkan Sena Çağlak Kutlu
105 PS-050 EMPAGLİFLOZİNE BAĞLI GELİŞEN ÖGLİSEMİK DİYABETİK KETOASİDOZ  Sümeyye Gökduman
106 PS-051 GÖĞÜS AĞRISI İLE BAŞVURAN ÖN MEDİASTİNEL KİTLE İLE TANI KONULAN DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA Betül Çiğdem Yortanlı
109 PS-052 NADİR GÖRÜLEN VE NÖROLOJİK YAKINMALARLA PREZENTE OLAN BİR SENDROM: FAHR HASTALIĞI Ceren Gümüşel
115 PS-053 C-REAKTİF PROTEİN VE LAKTOFERRRİNİN BİLGİ KAPASİTESİ VE KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI İlgar Almas Mustafayev
117 PS-054 AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ İLE GELEN KONJENİTAL FAKTÖR 7 EKSİKLİĞİ Hilal Sağıroğlu Üstün
119 PS-055 AKCİĞER FİBROZİSİNE KARŞI GÜÇ TOFASİTİNİB İbrahim Soylu
120 PS-056 TİP 1 DİYABETLE TAKİPLİ KETOZA EĞİLİMLİ DİYABET OLGUSU Ramazan Önalan
136 PS-057 HİPERTİROİDİNİN NADİR GÖRÜLEN BİR YÜZÜ: TİROTOKSİK HİPOKALEMİK PERİYODİK PARALİZİ Velat Aytekin
137 PS-058 SÜRRENAL ADENOM İLE İLİŞKİLİ CUSHİNG SENDROMU Hatice Gülgün Fırat 
138 PS-059 KRONİK ÖKSÜRÜKTE NADİR BİR NEDEN ; GRANÜLOMATÖZ POLİANJİTİS Vahit Can Çavdar 
139 PS-060 MİDE TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMA SEKONDER GELİŞEN TTP Kadir İntaş
140 PS-061 AKUT PANKREATİTİN TETİKLEDİĞİ TROMBOTİK MİKROANJİOPATİ: VAKA SUNUMU Büşra Nur Ünal
142 PS-062 OKULOKUTANÖZ ALBİNİZM TANILI HASTADA AKCİĞER VE BÖBREK TUTULUMU OLGU SUNUMU Emine Duygu Özen
146 PS-063 ORAL TİROİD REPLASMANI DİRENÇLİ PRİMER HİPOTİROİDİZM TANILI OLGUDA BAŞLANAN İM L-TİROKSİN TEDAVİSİ VE KLİNİK SONUÇLARI Meryem İrem Güreli Aydın 
148 PS-064 HEMODİYALİZ İLİŞKİLİ METHEMOGLOBİNEMİ VAKASI Ayşe Nur Cengiz
150 PS-065 TURİSTİK SEYAHAT VE SONUCUNDA RABDOMİYOLİZ İLE SONUÇLANAN DRAMATİK BİR VAKA Süleyman Sami Güzel
151 PS-066 BÖBREK İÇİN BİLİNMEYEN SUÇLULAR: LAVANTA ÇAYINA BAĞLI AKUT İNTERSTİSYEL NEFRİT Zeynep Aybike SAYAN
152 PS-067 LARİNKS KANSERİ TANILI HASTADA VENA KAVA SUPERİOR SENDROMU Melisa Şen
155 PS-068 SİROZDA ELEPHANTİASİS NOSTRAS VERRUCOSA Farah Taha
157 PS-069 RENAL HÜCRELİ KARSİNOMA BAĞLI PARANEOPLASTİK SENDROM SONRASI GELİŞEN SARILIKLA GİDEN STAUFFER'S SENDROMU VAKA SUNUMU Doğan Nasır Binici 
158 PS-070 PANKREATİT İLE TANI ALAN, NADİR GÖRÜLEN BİR PANKREATİK LENFOMA VAKASI Duygu Acer 
160 PS-071 PANSİTOPENİ TESPİT EDİLEN HASTADA B12 VİTAMİN EKSKLİĞİİ VE USHER SENDROMU OLGU SUNUMU Shafa Huseynova
162 PS-072 İZOLE ALKALEN FOSFATAZ YÜKSEKLİĞİNDEN TANIYA Furkan Gökçen
163 PS-073 DEKSAMETAZONA BAĞLI GELİŞEN SİNÜS BRADİKARDİSİ – BİR OLGU SUNUMU Gözde Pempe
169 PS-074 MULTİPLE MYELOMA BAĞLI VERTEBRAL ÇÖKME KIRIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Mustafa Emrah Kaya
171 PS-075 MİYELODİSPLASTİK SENDROM TANILI HASTALARDA BLASTİK DÖNÜŞÜM VE SAĞ KALIM ÜZERİNE ETKİLİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER Tuğba Sevil Tuncer
172 PS-076 STATİNE BAĞLI AMNEZİ: OLGU SUNUMU Gizem Oral
173 PS-077 KÜLTÜR POZİTİF HEMATOLOJİ HASTALARINDA MORTALİTE ÜZERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ Fatıma Nur Kozhan 
174 PS-078 SİSTEMİK İNFLAMATUAR İNDEKS’İN TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA DİYABETİK BÖBREK HASARI İLE İLİŞKİSİ Tuba Taslamacıoğlu Duman 
175 PS-079 HASHİMOTO TİROİDİTİNDE İNFLAMATUVAR BİR BELİRTEÇ OLARAK DE RİTİS SKORU Tuba Taslamacıoğlu Duman 
176 PS-080 FONKSİYONEL BARSAK HASTALIKLARINDA ERİTROSİT DAĞILIM GENİŞLİĞİ / TROMBOSİT ORANININ DEĞERLENDİRİLMESİ Tuba Taslamacıoğlu Duman 
177 PS-081 HASHİMOTO TİROİDİTİ TANISINDA YENİ BİR İNFLAMATUAR BELİRTEÇ OLARAK PLATELET/LENFOSİT ORANI Tuba Taslamacıoğlu Duman 
179 PS-082 PRİMER HİPERTANSİYONU OLAN HASTALARDA SERUM TRİGLİSERİD/HDL-KOLESTEROL ORANININ KAN BASINCI KONTROLÜ İLE KORELASYONU Tuba Taslamacıoğlu Duman 
183 PS-083 DOĞRU YOLDA MIYIZ ? Emine Sınlık 
184 PS-084 EKTOPİK HİPOKALEMİ Buğra Umut Kaya 
185 PS-085 BASEDOW-GRAVES HASTALIĞININ KLİNİK SEYRİ VE TEDAVİ SONUÇLARI Gözde Nezahat Genç
186 PS-086 İDİYOPATİK(İMMÜN) TROMBOSİTOPENİK PURPURA Hasan Yasin Yasin Savuranoğlu
187 PS-087 VAN İLİ ÇEVRESİNDE BETA TALASEMİ TAŞIYICI SIKLIĞI Fecri Gerçik
191 PS-088 SANTRAL PONTİN MYELİNOLİZİSİN EŞLİK ETTİĞİ NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ OLGUSU Büşra Yıldız
192 PS-089 YENİ TANI TİP 2 DİYABETES MELLİTUS İLE PREZENTE OLAN CUSHİNG HASTALIĞI OLGUSU Merve Emine Avcu
202 PS-090 NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ OLGUSUNDA ŞAŞIRTAN VİRUS: EPSTEİN BARR VİRUS Büşra Yıldız
203 PS-091 FEMUR FRAKTÜRÜ İLİŞKİLİ YAĞ EMBOLİSİ SENDROMU Hilal Sağıroğlu Üstün
204 PS-092 BİLİYER STAZA SEKONDER WERNİCKE ENSEFALOPATİSİ Deniz Dönmez
205 PS-093 CRP YÜKSEKLİĞİNDEN HODGKİN LENFOMAYA: BİR OLGU SUNUMU Malik Aksel
206 PS-094 TİROİD NODÜLÜ GİBİ PREZENTE OLAN PARATİROİD ADENOMU İsmail Kırlı
215 PS-095 BRUCELLA HASTALIĞINA SEKONDER GELİŞEN SWEET SENDROMU VAKASI Zehra Akşit Bozkına
216 PS-096 PARAPLEJİNİN NADİR BİR NEDENİ: WARFARİN KULLANIMINA BAĞLI İNTRASPİNAL HEMATOM Rıza Burak Öz
217 PS-097 TELOGEN EFFLUVİUM UN OLASI SEBEBİ OLARAK TENOFOVİR DİSOPROKSİL FUMARAT Emir Sucuoğlu
218 PS-098 ÖNCE ATOPİK DERMATİT SONRA ROZASEA İLE KARIŞTIRILAN DERMATOMİYOZİT VAKASI BÜŞRA Engür
221 PS-099 PRİMER HİPERPARATİROİDİZM BAĞLI NADİR AKUT PANKREATİT OLGUSU Ertaç Berker
222 PS-100 NADİR BİR LAKTİK ASİDOZ NEDENİ METFORMİN KULLANIMI Ertaç Berker
224 PS-101 HİPERTRİGLİSERİDEMİYE BAĞLI GELİŞEN AKUT PANKREATİT VE YENİ TANI DİABETES MELLİTUS OLGUSU: NORMAL AMİLAZ DÜZEYİ Numan Emre Ak
225 PS-102 YETİŞKİN BAŞLANGIÇLI MULTİSENTRİK TUTULUMLA İLERLEYEN LANGERHANS HÜCRE HİSTİOSİTOZİSİ: OLGU SUNUMU Ahmet Taha Özkılıç
228 PS-103 PNÖMONİ KLİNİĞİ İLE GELEN İMMÜNKOMPROMİZE HASTADA AYIRICI TANI: OLGU SUNUMU Ahmet Taha Özkılıç
230 PS-104 İNFLUENZA ENFEKSİYONU SONRASI AŞILAMA GEREKLİ Mİ?: İKİ VAKA ÖRNEĞİ İLE RE-ENFEKSİYONLARIN KLİNİK SEYRİ Dilan Yağmur Kutlay
231 PS-105 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ HASTALIĞINDA EKSENEL SPONDİLOARTRİT SIKLIĞI Dilara Toka Isıyel
232 PS-106 TİNER TOKSİSİTESİNİN SAĞLIKLA TABURCULUĞA GİDEN MACERASI Aytül Coşar Ertem 
233 PS-107 BİR İÇ HASTALIKLARI UZMANININ KARŞILAŞABİLECEĞİ NADİR GÖRÜLEN BİR HİPONATREMİ OLGUSU Selin Karacaoğlu
235 PS-108 ZOLENDRONİK ASİT KULLANIMINA BAĞLI ‘NORMOKALSEMİK EBE ELİ’ Mustafa Eray Dağdeviren
236 PS-109 VÜCUT KİTLE İNDEKSİ NORMAL HİPERPROLAKTİNEMİLİ BİREYLERDE TG/HDL ÖLÇÜMÜ İLE METABOLİK SENDROM RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ece Seçgin Demir
237 PS-110 ERİŞKİN STİL HASTALIĞI Tuba Dumak 
240 PS-111 VASKÜLİT BENZERİ KLİNİK İLE BAŞVURAN NADİR BİR OLGU SUNUMU: GARDNER-DİOMAND SENDROMU Metin Özgen
241 PS-112 ADRENAL İNSİDENTALOMANIN NADİR BİR NEDENİ: B HÜCRELİ LENFOMA Mert Tokatlı
242 PS-113 VASKÜLİT TAKLİTÇİSİ OLARAK LEPTOSPİRA VAKASI Sadık Nazlı
244 PS-114 NİVOLUMAB KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN SERONEGATİF ROMATOİD ARTRİT OLGU SUNUMU Seren Karakaya
252 PS-115 OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALARINDA SİSTEMİK İMMÜN İNFLAMASYON İNDEKSİ SAĞLIKLI KİŞİLERDEN FARKLI MIDIR? Mehmet Ömür Tekin
253 PS-116 BRUCELLAYA BAĞLI DİSKİTİS OLGUSU Ahmet Uludağ
255 PS-117 GÖZDEN KAÇABİLECEK BİR ÇÖLYAK VAKASI: SELEKTİF IG A EKSİKLİĞİ Gökhan Köker
256 PS-118 ACİL SERVİSTE OTOIMMUN HEMOLİTİK ANEMİ OLGUSU Ertaç Berker
258 PS-119 NADİR BİR BİRLİKTELİK; PULMONER BRUSELLOZ Yağmur Tahıllıoğlu
259 PS-120 OTOİMMÜN ENDOKRİNOPATİSİ OLAN HASTALARDA OTOİMMÜN POLİENDOKRİNOPATİ SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI Sercan Özbek
263 PS-121 ETANERCEPT İLİŞKİLİ EREKTİL DİSFONKSİYON Özge Sönmez
267 PS-122 TROUSSEAU SENDROMU: PANKREAS KARSİNOMU İLE İLİŞKİLİ GEZİCİ TROMBOFLEBİT Ayşenur Miray Yarlıoğlu
269 PS-123 METASTATİK MEME KANSERİ OLGUSUNDA TRASTUZUMAB-PERTUZUMAB TEDAVİSİNE DRAMATİK YANIT Seren Karakaya
271 PS-124 SİNSİ SEYREDEN BİR PROSTAT KANSERİ VAKASI; MALİGNİTE TARAMALARININ ÖNEMİ Elif Başaran
277 PS-125 ANTROPOMETRİK İNDEKSLERİN PREDİYABET VE DİYABETLE İLİŞKİSİ Mehmet Sinan Akarca
279 PS-126 PİOGLİTAZON KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN PEDAL ÖDEM Veysel Berk Güner
286 PS-127 HİPERTRİGLİSERİDEMİYE BAĞLI AKUT NEKROTİZAN PANKREATİT VE DİYABETİK KETOASİDOZ BİRLİKTELİĞİ Emine Zeynep Yılmaz
290 PS-128 TANIDAKİ ZORLUKLARA RAĞMEN KLİNİK ŞÜPHEDE ISRAR EDİLİP AMPİRİK TEDAVİYE YANIT ALINAN HERPES MENİNGOENSEFALİTİ OLGUSU Bektaş Işık
292 PS-129 NADİR GÖRÜLEN NÖROENDOKRİN TÜMÖR: OLGU SUNUMU Gülşah Hacımurtazaoğlu Demir
293 PS-130 SKROTUM AĞRISI İLE BAŞVURAN ANCA İLİŞKİLİ VASKÜLİTE BAĞLI HIZLI İLERLEYİCİ GLOMERÜLONEFRİT Gökhan İpek
294 PS-131 SALMONELLA İLİŞKİLİ AKSİLLER ARTER ANEVRİZMASI Batıkan Kaygusuz
295 PS-132 SUBKLİNİK HİPOTİROİDİZM TANISI İLE ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA MPV, PON VE ARE ARASINDAKİ İLİŞKİ Pınar Karakaya
301 PS-133 BÖBREK TUTULUMUYLA BİRLİKTE MİXT KRİYOGLOBULİNEMİ,: KLİNİK VAKA SUNUMU Selim Katırcı
303 PS-134 BİR PRİMER MEMBRANÖZ NEFROPATİ HASTASINDA FULMİNAN NEKROTİZAN FASİİT VAKASI Gizem Yıldırım 
307 PS-135 OKSALİPLATİN KULLANIMI İLİŞKİLİ AKUT İNTERSTİSYEL NEFRİT OLGUSU Gizem Güney
315 PS-136 İLERİ YAŞTA NÖROLOJİK BULGULARLA BAŞVURAN OLGU: BÜYÜK TAKLİTÇİ TERSİYER SİFİLİZ Beste Akıllı
321 PS-137 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ KOHORTUNDA ANTI IL-1 TEDAVİ SONUÇLARININ TEK MERKEZ GERÇEK YAŞAM VERİLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Doğancan Akyürek 
323 PS-138 KENDİLİĞİNDEN İYİLEŞEN İZOLE KUTANÖZ MİYELOİD SARKOM OLGUSU Seren Karakaya
324 PS-139 BRUSELLA SPONDİLİT TEDAVİ VE TAKİP SÜRESİ NE OLMALI? Emine Binnetoğlu
329 PS-140 ANLAMI BELİRSİZ MONOKLONAL GAMOPATİ (MGUS) TANILI 64 HASTANIN GERİYEDÖNÜK İNCELEMESİ Ali Ahadzade
331 PS-141 SİNOVİT İLE BAŞVURU SONRASI MALİGNİTE TANISI ALAN HASTA : RS3PE SENDROMU Ecem Bilgehan Erdem 
332 PS-142 KARACİĞER SİROZU OLAN BİR HASTADA PLEVRAL EFÜZYON VAKASI Selim Katırcı
333 PS-143 AKUT RASH'LI BİR HASTA Selim Katırcı
334 PS-144 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARININ NADİR BİR NEDENİ: AORTO-ÖZEFAGİAL FİSTÜL Bensu Selbest
336 PS-145 SEEDING METASTAZI OLAN BİR İNTRAKRANİYAL GLIOBLASTOMA MULTIFORME OLGUSU Enes Yeşilbaş 
339 PS-146 LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZ HASTALIĞINDA KLİNİK, LABORATUVAR BULGULARIN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Ercan Gümüşburun
340 PS-147 NADİR GÖRÜLEN LUPUS KOROİDOPATİSİNİN TANI VE TEDAVİ YÖNETİMİNE OLGU SUNUMU İLE BAKIŞ Ece Narlı Kangal
341 PS-148 ORŞİT İLE PREZENTE OLAN FMF OLGUSU Sevil Yiğit
343 PS-149 HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK MI? PANDEMİNİN PANKREAS'A GETİRDİKLERİ Mehmet Çetin
344 PS-150 KOLONOSKOPİ İLİŞKİLİ AKUT BÖBREK HASARI: FOSFORLU PURGATİFLER VE DİĞER RİSK FAKTÖRLERİ Sümeyye Memiş
346 PS-151 KRONİK KAVİTER PULMONER ASPERGİLLOZ: OLGU SUNUMU Esin Havare
350 PS-152 AKUT HEPATİK YETMEZLİK İLE SEYREDEN NADİR BİR DURUM: MYELOİD SARKOM OLGU SUNUMU Ahmet Yasir Men
351 PS-153 İZOLE AKSİLLER LENF NODU METASTAZI İLE BAŞVURAN OKÜLT MEME KANSERİ OLGUSU Emine Öztürk
359 PS-154 DİYABETES İNSİPİDUS İLE PREZENTE OLAN ERDHEIM-CHESTER HASTALIĞI Kübra Özsoy
360 PS-155 İMATİNİB DİRENCİ GELİŞEN GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR TANILI HASTANIN YÖNETİMİ OLGU SUNUMU Sercan Olcar 
361 PS-156 NEFROTİK SENDROMLA GELEN MULTİPLE MİYELOM OLGU SUNUMU Momunat Nuriyeva
362 PS-157 HİPERKALSEMİ VE OSTEOLİTİK KEMİK LEZYONLARI İLE PREZANTE OLAN KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ/KÜÇÜK LENFOSİTİK LENFOMA OLGUSU Nigar Mammadli
363 PS-158 PANKREATİK BURKİTT LENFOMA: OLGU SUNUMU Övgü Çetin 
364 PS-159 BİRT HOGG DUBE SENDROMU Shahla Aghamaliyeva
365 PS-160 KARACİĞERİN S.O.S ÇAĞRISI VENOOKLÜZİF HASTALIK (SİNÜZOİDAL OBSTRÜKSİYON SENDROMU) OLGU SUNUMU Abdullah Altınsoy
366 PS-161 OKSALİPLATİN İLİŞKİLİ KARACİĞERDE NODÜLER REJENERATİF HİPERPLAZİ (NRH) VE ASİT OLGUSU Ahmet Enes Aydın
369 PS-162 PANKREATİTLE BAŞVURAN HASTADA SLE ZEMİNİNDE EDİNSEL TTP OLGUSU Sabay Emek Akbaş
372 PS-163 ŞİLOTORAKS İLE BAŞVURAN NON-HODGKİN LENFOMA OLGU SUNUMU Momunat Nuriyeva
373 PS-164 NADİR BİR FENOMEN: LERİCHE SENDROMU ETYOLOJİSİNDE TAKAYASU ARTERİTİ Musa Gürsu ŞAMA
377 PS-165 ERİŞKİN NEFROTİK SENDROMLU OLGULARDA STERİL PİYÜRİ’NİN BÖBREK SONLANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ Mustafa Ubay
379 PS-166 TİP 2 DİABETES MELLİTUS’LU ÜLSERATİF KOLİT HASTASINDA İNSÜLİN GLARGİN/LİKSİSENATİD KULLANIMI Ayşe Burcu Çam
380 PS-167 GRAVES’Lİ HASTADA PAPİLLER TİROİD KANSERİ Beyza Nur Benlioğlu
381 PS-168 OBEZİTE MERKEZİNDE TAKİPLİ DİYABETES MELLİTUS HASTALARININ KAN ŞEKERİ REGÜLASYONU ORANLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ayşe Karakılıç
382 PS-169 İNSÜLİN DEGLUDEK/İNSÜLİN ASPART BAŞLANAN DİABETİK HASTALARDA ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN (ADMA) DÜZEYİNİN İNCELENMESİ Hakkı Yılmaz
387 PS-170 GENÇ KADIN HASTADA KALP YETMEZLİĞİ: POSTPARTUM KARDİYOMİYOPATİ Hacer Tuğçe Şengüleroğlu
392 PS-171 UZUN SÜRELİ TOTAL PARENTERAL BESLENME İLE İLİŞKİLİ WERNİCKE ENSEFALOPATİSİ Beyza Keleş
395 PS-172 SUPERİOR VENA KAVA SENDROMUNUN NADİR BİR SEBEBİ: GRANÜLOSİTİK SARKOM OLGUSU Mustafa Cem Bülbül
396 PS-173 GENÇ KADIN HASTADA KALP YETMEZLİĞİ: POSTPARTUM KARDİYOMİYOPATİ Hacer Tuğçe Şengüleroğlu
398 PS-174 EKTOPİK ACTH SENDROMUNUN NADİR BİR NEDENİ: REKTAL NÖROENDOKRİN KARSİNOM OLGUSU Derya Koç 
402 PS-175 PROTEİNÜRİ ETYOLOJİSİNDE FİBRİLER GLOMERULOPATİ Oya Altun
407 PS-176 MAJOR DEPRESYONA BAĞLI HİPERNATREMİ VE AKUT BÖBREK HASARI Betül Çiğdem Yortanlı
409 PS-177 ÜST GİS KANAMASI İLEN GELEN LENFOMA OLGUSU Betül Çiğdem Yortanlı
410 PS-178 SOLUNUM ARRESTİ VE ASSİT İLE BAŞVURAN İDİYOPATİK PULMONER ARTER ANEVRİZMASI OLGUSU Betül Çiğdem Yortanlı
411 PS-179 İFOSFAMİD NÖROTOKSİSİTESİ: YALNIZCA FİZİK MUAYENE BULGULARI İLE TANI ALAN BİR OLGU SUNUMU Mustafa Serkan Karakaya
413 PS-180 SERVİKAL LENF NODU METASTAZI İLE BAŞVURAN PROSTAT CA OLGUSU Betül Çiğdem Yortanlı
414 PS-181 DİFFÜZ KARACİĞER METASTAZI İLE PREZENTE OLAN DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMALI OLGU Betül Çiğdem Yortanlı
415 PS-182 ERDHEİM-CHESTER HASTALIĞI: HİPOFİZ TUTULUMU OLAN,DİYABETES İNSİSPİDUS İLE PREZENTE BİR OLGU Shahla Aghamaliyeva
417 PS-183 KRONİK HCV TEDAVİSİ SONRASINDA GRAVES HASTALIĞI GELİŞEN HASHİMOTO TİROİDİTLİ OLGU Talha Öztürk
418 PS-184 OBEZ VE OBEZ OLMAYAN T2DM HASTALARINDA SGLT-2İ KULLANIMININ ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER VE KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUNA ETKİSİ Büşra Dedemen
419 PS-185 BİLİNEN FAKTÖR 13 EKSİKLİĞİ OLAN OLGUNUN İNTRAKRANİAL KANAMA İLE KLİNİK PREZENTASYONU Gökhan Demirci
420 PS-186 MİYOPATİ İLE BAŞVURAN İATROJENİK CUSHİNG SENDROMU VAKASI Rukiye Saka Tuna
421 PS-187 LİNAGLİPTİN KULLANIMINA BAĞLI AKUT PANKREATİT OLGUSU Ahmet Anıl Altunbaş
423 PS-188 NEFES DARLIĞI VE ATEŞ İLE BAŞVURAN HASTADA ANTİ-SENTETAZ SENDROMU: OLGU SUNUMU Oğuz Çelebi
424 PS-189 HEMATÜRİ VE HEMOPTİZİ İLE WEGENER TANISINA GİDİŞ Serkan Koz
425 PS-190 ÖGLİSEMİK DİYABETİK KETOASİDOZ OLGU SUNUMU Gulshan Karımlı
426 PS-191 CUSHİNG SENDROMUNDA AYIRICI TANININ ÖNEMİNİ GÖSTEREN OLGU SUNUMU Şule Ordukaya
428 PS-192 PULMONER EMBOLİ ÖYKÜSÜ OLAN VE APİKSABAN ALTINDA İSKEMİK İNME GEÇİREN ERKEK HASTADA ANTİFOSFOLİPİD SENDROM TANISI Mehmet Oğuzcan Alada
431 PS-193 ÜLSERATİF KOLİT TANILI HASTADA İNFLİXİMAB KULLANIMINA BAĞLI NON-SPESİFİK İNTERSTİSYEL PNÖMONİ Pınar Ezgi Dama
432 PS-194 HEPATİT B VİRUSUNE BAĞLI KARACİĞER NAKLİ YAPILAN HASTALARDA HEPATİT B İMMÜNOGLOBULİN KESİLMESİNİN UZUN DÖNEM SONUÇLARI Tuğba Mermer
433 PS-195 ÜST GİS KANAMASI KLİNİĞİ İLE PREZENTE OLAN GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR TANISI KOYULAN 2 OLGU SUNUMU Abdullah Şan 
434 PS-196 AKKİZ ANJİOÖDEM İLE TANI ALAN SPLENİK MARJİNAL ZON LENFOMA: OLGU SUNUMU Okan Çetin
435 PS-197 RADYOTERAPİYE İKİNCİL GELİŞEN RADYASYON TİROİDİTİ: OLGU SUNUMU Pınar Özufacık
436 PS-198 ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARINDA HASTALIK AKTİVİTESİ İLE C-REAKTİF PROTEİN ALBÜMİN ORANI ARASINDAKİ İLİŞKİ Birgyl Kuki
438 PS-199 DİSFAJİ İLE PREZENTE OLAN HASTA: MDA-5 İLİŞKİLİ DERMATOMYOZİT Engin Çeşmeci
440 PS-200 ROMATOİD ARTRİTLİ BİR HASTADA METOTREKSAT YÜKSEK DOZ KULLANIMINA BAĞLI TOKSİSİTE: OLGU SUNUM Tuba Dumak
441 PS-201 TRİGLİSERİD YÜKSEKLİĞİ İLE BAŞVURU SONRASI HİPOFİZER NANİSMUS TANISI ALAN OLGU İlker Işıklıgil
443 PS-202 LİBİDO KAYBI İLE BAŞVURU SONRASI TANI ALAN MEN-1 OLGUSU Irmak Kırçiçeği Önal
446 PS-203 SANTRAL VENÖZ KATATER DEĞİŞİMİ SONRASI GÖRÜLEN NADİR BİR SİYANOZ NEDENİ: METHEMOGLOBİNEMİ Afra Yurdagül
451 PS-204 AYNI HASTADA 3 PRİMER KANSER BİRLİKTELİĞİ: MEME, LARİNKS, PROSTAT Merve Özçelik
452 PS-205 NADİR BİR PREZENTASYON: KORE İLE BAŞVURAN ANTİFOSFOLİPİT SENDROM OLGUSU Berk Andaç
453 PS-206 HASTANEDE YATAN HASTADA TİROİD FONKSİYON TESTİ İSTEMEK GEREKLİ MİDİR? BİR OLGU SEBEBİYLE Ahmet Anıl Altunbaş
455 PS-207 GENÇ BİR ERKEK OLGUDA ANABOLİK ANDROJENİK STEROİD İLİŞKİLİ TEKRARLAYAN MİYOPERİKARDİT Buse Apatarkan Dimdork
458 PS-208 KONUŞMA BOZUKLUĞU İLE BAŞVURAN AĞIR HİPOTİROİDİ OLGUSU Berk Andaç
459 PS-209 SIRADIŞI SEBEBİ BİLİNMEYEN ATEŞ VE MULTİPL LENFADENOPATİ OLGUSU:KİKUCHİ FUJİMOTO HASTALIĞI Betül Çiğdem Yortanlı
460 PS-210 MEME KANSERİNİ TAKLİT EDEN DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA Hatice Gülgün Fırat 
464 PS-211 SERONEGATİF BRUSELLA SAKROİLEİTİ: OLGU SUNUMU Kübra Çıngar Alpay
471 PS-212 ÇOK YÜKSEK DOZ ORAL LEVOTİROKSİN ALAN HASTADA MALABSORBSİYON NEDENİYLE PARENTERAL LEVOTİROKSİN TEDAVİSİNE GEÇİLMESİ Rafet Bilgiç 
478 PS-213 HUMAN HERPES VİRÜS-8 İLİŞKİLİ MULTİSENTRİK CASTLEMAN HASTALIĞI VAKA SUNUMU İdil Pekpergel
481 PS-214 PROSTAT KANSERİ ARAŞTIRILIRKEN TANI ALAN BİR AİLESEL DİSLİPİDEMİ OLGUSU Ege Girtine
486 PS-215 AKUT PROMİYELOSİTİK LÖSEMİ (AML-M3) TEDAVİSİ SIRASINDA ATRA SENDROMU GELİŞEN OLGU Meral Ezgi Kırbıyık
487 PS-216 PULMONER ARTER ANEVRİZMASI VE PULMONER EMBOLİ İLE ORTAYA ÇIKAN BEHÇET HASTALIĞI Tuğba Yüksel
488 PS-217 KRONİK İSHAL ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMLU TÜBERKÜLOZ OLGUSU Kanana Naghızade
489 PS-218 KARACİĞER TUTULUMU OLAN CVID HASTALARININ TEK MERKEZLİ RETROSPEKTİF İNCELENMESİ Derya Emel Moldur 
492 PS-219 NADİR BİR VAKA OLARAK İNTRAHEPATİK VE PERİTONEAL SPLENOZİS Osman Onur Sarı
494 PS-220 KRONİK KABIZLIK İLE BAŞVURAN TAENİA SAGİNATA ENFESTASYONU OLGUSU İlkçe Akgün Kurtulmuş
496 PS-221 H.SUPURATİVA İLİŞKİLİ AMİLOİDOZ VE CASTLEMAN HASTALIĞI OLGUSU Hasan Özdek Sayılır
497 PS-222 SEL FELAKETİ SONRASINDA GELİŞEN LEPTOSPİROZ Nadir Süleyman Çetinkaya
498 PS-223 KÖTÜ KONTROLLÜ TİP 1 DİABETES MELLİTUS TANILI HASTADA BÜLLOZ DİABETİCORUM: OLGU SUNUMU Ayşegül Çakar
500 PS-224 UYGUNSUZ ADH SENDROMU İLE TANI ALAN KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ: OLGU SUNUMU Selma Özlem Çelikdelen
501 PS-225 KANAMA DİYATEZİ İLE PREZENTE OLAN FARE ZEHİRİ TEMASI: OLGU SUNUMU Selma Özlem Çelikdelen
504 PS-226 BİR GARİP NÖROPATİ Beyza Doğan 
505 PS-227 İLERİ YAŞTA TANI ALAN SHEEHAN SENDROMUNA BAĞLI PANHİPOPİTUATİRİZM: OLGU SUNUMU Selma Özlem Çelikdelen
506 PS-228 OLGU SUNUMU İLE VİTAMİN D EKSİKLİĞİ VE SEKONDER HİPERPARATİROİDİZME YAKLAŞIM Selma Özlem Çelikdelen
507 PS-229 STEROİD TEDAVİYE BAĞLI HİPERTANSİF PULMONER ÖDEM: OLGU SUNUMU Selma Özlem Çelikdelen
510 PS-230 PSÖRİATİK ARTRİT TANILI HASTADA SERTOLİZUMAB İLİŞKİLİ NEFROTİK SENDROM Narmın Mammadhasanova
511 PS-231 SOĞUK AGLÜTİNİN HASTALIĞI İLİŞKİLİ PSÖDONÖTROPENİ SAPTANAN BİR OLGU Hande Kantarcıoğlu
512 PS-232 RETROPERİTONEAL TUTULUMLU BİR CROHN HASTALIĞI VAKASI Betül Kürümlüoğlugil
513 PS-233 TANI ANINDA AMİLOİDOZ İLE PREZENTE OLAN ANKİLOZAN SPONDİLİT OLGUSU Firdevs Erdoğan
515 PS-234 HİPOFİZER YETMEZLİK BULGULARI İLE PREZENTE OLAN PRİMER HİPOFİZER DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU Muammer Sarıkaya
516 PS-235 KANSER İLİŞKİLİ TROMBOTİK MİKROANJİYOPATİLERE OLGULARLA YAKLAŞIM Fatma Zehra Sarımurat
517 PS-236 TÜP İLE BESLENEN DİYABETİK HASTALARIN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Nuray Yılmaz Çakmak
520 PS-237 PRİMER BİLATERAL MAKRONODÜLER ADRENAL HİPERPLAZİ Venüs Tekoğlu
522 PS-238 ANTİ-GBM POZİTİFLİĞİNİN EŞLİK ETTİĞİ NADİR BİR GRANÜLOMATÖZ POLİANJİTİS VAKASI Sidar Çöpür
524 PS-239 ACİLE İSHAL ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTALARIN GAİTA VERİLERİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ Naci Şenkal
527 PS-240 OLGU SUNUMU: NADİREN TESPİT EDİLEN İDRAR YOLU ENFEKSİYONU ETKENİ MYROİDES ODORATİMİMUS Fatmanur Şimşek
529 PS-241 METFORMİNLE İLİŞKİLİ LAKTİK ASİDOZ OLGUSU Elif Yıldız Özdemir
530 PS-242 İZLEMDE GRAVES HASTALIĞI GELİŞEN HASHİMOTO TİROİDİTİ VAKASI Ali Özdemir
531 PS-243 CUSHİNG SENDROMU NEDENLİ ADRENALEKTOMİ OPERASYONU SONRASI ALEVLENEN SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS OLGUSU Merve Doğru Efgan
533 PS-244 COVİD-19 MRNA AŞISI SONRASI GELİŞEN AKUT PANKREATİT VE HEPATOTOKSİSİTE Nadir Süleyman Çetinkaya
534 PS-245 PRİMER BİLATERAL MAKRONODÜLER ADRENAL HİPERPLAZİ Venüs Tekoğlu
536 PS-246 COVİD-19 PANDEMİSİ SONRASI OBEZİTE MERKEZİNE BAŞVURUDA CİNSİYETE GÖRE DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ Feray Akbaş
539 PS-247 SENKOP İLE PREZENTE OLAN MİDE CA OLGUSU Asena Serap Yalcinkaya
541 PS-248 CİLT METASTAZI İLE BAŞVURAN PERİTONEL KANSER OLGU SUNUMU Nurten Seda Korkmaz Ergin
542 PS-249 İMMÜNOTERAPİ ALAN METASTATİK MALİGN MELANOM TANISI OLAN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ Nazlıcan İğret
545 PS-250 SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI ERKEN DÖNEMDE TANI KONAN KOLEDOK DARLIĞI VAKASI Feray Akbaş
546 PS-251 AKALKÜLOZ KOLESİSTİT ŞÜPHESİYLE BAŞVURAN ADRENAL YETMEZLİKLİ OLGU Irmak Tahmaz Karcı
547 PS-252 COVİD-19 ENFEKSİYONU SONRASI SANTRAL SİNİR SİSTEMİ, HEMATOLOJİK VE RENAL TUTULUMLU SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS Nazlıcan İğret
548 PS-253 SİSTEMİK-İMMÜN İNFLAMASYON İNDEKSİ VE PAN-İMMÜN İNFLAMASYON DEĞERİ İLE ÜLSERATİF KOLİT HASTALIK AKTİVASYONU İLİŞKİSİ Kübra Vurat Acar
551 PS-254 KRONİK BÖBREK HASTALIĞI İLE PREZENTE OLAN KRONİK PERİREKTAL FİSTULE BAĞLI GELİŞEN SEKONDER AMİLOİDOZ VAKASI İnci Meltem Akkaya
553 PS-255 KOLOREKTAL KANSERİN İLK BULGUSU OLARAK TESTİS METASTAZI;NADİR BİR OLGU Ceren Karaali
554 PS-256 SEKONDER CİLT TUTULUMLU FOLİKÜLER LENFOMA OLGUSU Ceren Karaali
555 PS-257 NADİR GÖRÜLEN ANOREKTAL MALİGN MELANOM VAKASI Bensu Selbest
556 PS-258 SGLT-2 İNHİBİTÖRÜ KULLANIMI İLİŞKİLİ ÖGLİSEMİK KETOASİDOZ Ahmet Fatih Köse 
564 PS-259 İNTESTİNAL LENFANJİEKTAZİ OLGU SUNUMU: NADİR GÖRÜLEN BİR SEKONDER İMMUN YETMEZLİK NEDENİ Ertan Saylan
567 PS-260 ANTRAKOZİS ZEMİNİNDE GELİŞEN AKCİĞER KANSERİNİ TAKLİT EDEN ENDOBRONŞİYAL TÜBERKÜLOZ OLGUSU Sümeyra Kaplan
569 PS-261 NÖROENDOKRİN TÜMÖR FARKINDALIĞININ KLİNİK ÖNEMİ Ruken Alçın
570 PS-262 GENÇ ERİŞKİN HASTADA C3 GLOMERULONEFRİT VAKASI Onur Kağan Öztaş 
571 PS-263 ERİŞKİN YAŞTA TANI ALAN NIEMANN PICK TİP B OLGUSU Demet Günaydın
575 PS-264 VÜCUT GELİŞTİRMEDE KULLANILAN ANDROJEN TAKVİYELERİ İLE OLUŞAN KARACİĞER TOKSİSİTESİ Sinem İpekli Ceylan 
576 PS-265 ATEŞ ETİYOLOJİSİNDEN GASTROİNTESTİNAL KANAMAYA: AORTOENTERİK FİSTÜL Sinem İpekli Ceylan 
577 PS-266 GİTELMAN SENDROMU TANILI HASTADA GELİŞEN TÜRKİYE'DEKİ İLK COVİD-19 OLGUSU Kadir İntaş
578 PS-267 ORTALAMA ERİTROSİT HEMOGLOBİN KONSANTRASYONU NORMAL, PERİFERİK YAYMASINDA SFEROSİT OLMAYAN HEREDİTER SFEROSİTOZ VAKASI Sinem İpekli Ceylan 
579 PS-268 GÜNLÜK PRATİĞİMİZDE OLAĞAN SEMPTOMLAR; KAS EKLEM AĞRISI, NADİR BİR VAKA; EOZİNOFİLİK FASİİT. Esma Cebeci
580 PS-269 TSH SALGILAYAN ADENOM VAKASI Demet Kötekoğlu
583 PS-270 ASİT ETYOLOJI NEDENLİ TAKİPLİ HASTADA SİTRATA BAĞLI GELİŞEN PSÖDOTROMBOSİTOPENİ Kamil Süzer
584 PS-271 AKALAZYA İLE PREZENTE OLAN ERKEK SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS OLGUSU: NADİR BİR OLGU Özge Ucuz
585 PS-272 MAKROFAJ AKTİVASYON SENDROMU İLE PREZENTE OLAN NON-HODGKİN LENFOMA VAKASI Hande Kantarcıoğlu
592 PS-273 NADİR BİR HASTALIK: GAUCHER HASTALIĞI Sercan Atıcı 
593 PS-274 ALLOPURİNOL KULLANIMI SONRASI RABDOMYOLİZ Hafize Nihal Kahveci 
594 PS-275 KC VE DALAK NODÜLLERİNİN NADİR BİR SEBEBİ: KEDİ TIRMIĞI HASTALIĞI Emre Cem Gökçe
595 PS-276 NADİR BİR YAN ETKİ; AMLODİPİN KULLANIMINA BAĞLI GİNGİVAL HİPERPLAZİ Elif Başaran
596 PS-277 GLOMERÜLONEFRİT HASTALARINDA PROFİLAKTİK ANTİKOAGÜLAN KULLANIMININ ÖNEMİ Adil Uğur Çetin 
599 PS-278 TRANSFÜZYON İLİŞKİLİ GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI: İMMÜNKOMPETAN HASTADA OLUMLU PROGNOZ Muhammet Ali Diken
600 PS-279 SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUSLU BİR HASTANIN SEYRİNDE GELİŞEN GUİLLAİN BARRE SENDROMU Ezgi Yılmaz
601 PS-280 KARACİĞER NAKİLLİ HASTADA POSTTRANSPLANT LENFOPROLİFERATİF HASTALIK Halime İzmirli Mertoğlu
602 PS-281 DİYABETİK AYAK OLARAK TEDAVİ EDİLEN HASTADA KAPOSİ SARKOMU OLGUSU Gökhan Köker
603 PS-282 HİPONATREMİNİN NADİR BİR NEDENİ: DÜŞÜK DOZ DULOKSETİN KULLANIMI Hamza Çelebi
604 PS-283 GERİATRİK HASTA GRUBUNDA DA KİLO KAYBI VE KORUNMASI BAŞARILABİLİR: OBEZİTE MERKEZİNDEN BİR VAKA ÖRNEĞİ Yağmur İzgi
610 PS-284 OLGU SUNUMU: REKTUM NÖROENDOKRİN TÜMÖR NEDENLİ LUTESYUM-177 DOTA-TATE TEDAVİSİ SONRASI AKUT MİYELOİD LÖSEMİ OLGUSU Hamid Rustamov
611 PS-285 NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU: DABSKA TÜMÖRÜ VE ERİŞKİN HASTALARDA LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ İrem Yıldız İçli 
612 PS-286 MİDE TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMUNUN ÇOK NADİR BİR METASTAZI; LEPTOMENİNGEAL METASTAZ VAKASI Damla Aslan
613 PS-287 ÜST ÖZOFAGUSTA BİR NÖROENDOKRİN KARSİNOM VAKASI VE ÖĞRETTİKLERİ    Ecem Demirkan
615 PS-288 NADİR BİR OLGU SUNUMU: VİNORELBİN’E BAĞLI GELİŞEN AKUT RESPİRATUAR DİSTRESS SENDROMU Bensu Selbest
617 PS-289 HİPERGLİSEMİ HER ZAMAN MASUM MUDUR? Ömer Umut Koçak 
619 PS-290 YOĞUN BAKIM HASTASINDA PANSİTOPENİ, OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ VE HEPATİK DİSFONKSİYON BİRLİKTELİĞİ: GRAVES HASTALIĞI Mustafa Murat Mıdık
621 PS-291 CİDDİ HİPONATREMİ GELİŞEN UYGUNSUZ ADH SENDROMLU BİR BAKTERİYEL PNÖMONİ VAKASI Gizem Sultan Kürtül
624 PS-292 AFP ÜRETEN PDL-1 POZİTİF METASTATİK MİDE ADENOKARSİNOMU: OLGU SUNUMU Aylin Oruç
627 PS-293 BORTEZOMİB TEDAVİSİ SONRASI NADİR BİR KOMPLİKASYON: AKUT PANKREATİT Sidar Çöpür
628 PS-294 BORTEZOMİB-İLİŞKİLİ GUİLLİAN-BARRE SENDROMU: NADİR BİR KOMPLİKASYON Sidar Çöpür
633 PS-295 ATİPİK AKUT MYELOİD LÖSEMİ NÜKSÜ: GASTROİNTESTİNAL VE PERİTONEAL TUTULUM Sidar Çöpür
634 PS-296 EKSTRARENAL YERLEŞİMLİ WİLMS TÜMÖRÜ: BİR VAKA SUNUMU Sidar Çöpür
635 PS-297 DİZ AĞRISINDA BEKLENMEDİK SON Beyza Doğan 
636 PS-298 HATALI TEDAVİYE YANITSIZ KRONİK İNFLAMATUAR DEMİYELİNİZAN POLİNÖROPATİ VE ERİTROSİTOZ VARLIĞIYLA POEMS TANISI Kağan Berke Gençtav
638 PS-299 NADİR BİR TTP OLGUSU Emine Sena Sözen
639 PS-300 METASTATİK KHDAK HASTALARINDA TİROZİN KİNAZ İNHİBİTÖRLERİNİN ETKİNLİK VE TOKSİSİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hazal Şahin
645 PS-301 MERKEZE ÖZGÜ TANI VE TEDAVİ KILAVUZLARININ KARBAPENEM KULLANIMI VE DİRENÇLİ GRAM-NEGATİF BAKTERİLERİN SIKLIĞINA ETKİLERİ Şeyda Betül FINDIK
648 PS-302 BÖBREĞİN BİLİNMEYEN SUÇLULARI: LAVANTA ÇAYI NEDENİYLE AKUT İNTERSTİSYEL NEFRİT Zeynep Aybike Sayan
651 PS-303 KOLŞİSİN İLİŞKİLİ MİYOPATİYLE TANI ALAN KRİPTOJENİK KARACİĞER SİROZU Mehriban Ömer
654 PS-304 PROPİLTİYOURASİL KULLANIMINA BAĞLI 'ANCA İLİŞKİLİ VASKÜLİT' OLGUSU Zeynep Akay Kocabaş
657 PS-305 MEPOLİZUMAB TEDAVİSİNE YANITLI BİR EOZİNOFİLİK GRANULOMATÖZ POLİANJİT VAKASI Afina Suleymanova
658 PS-306 AFET FARKINDALIĞI VE GERİATRİK POPULASYONA YAKLAŞIM Salih Subari
659 PS-307 BULANTI KUSMA İLE BAŞVURAN OTOİMMÜN POLİGLANDÜLER SENDROM TİP 2 OLGUSU Oğuz Çelebi
664 PS-308 NADİR BİR PARANEOPLASTİK SENDROM: ANCA İLİŞKİLİ VASKÜLİT Dilan Karaca
667 PS-309 HODGKİN LENFOMANIN NADİR SUNUMU: İNATÇI KAŞINTI Dilan Karaca
668 PS-310 ERKEN TANI KONULAN OVER TÜMÖRÜ Beyza Doğan 
670 PS-311 SPONTAN İNTRAHEPATİK PORTOSİSTEMİK VENÖZ ŞANT OLGUSU Dilan Karaca
671 PS-312 BÜYÜK VE BENİGN TANILI BİR TİROİD NODÜLÜNÜN CERRAHİ SONRASI MALİGNİTE TANISI ALMASI: OLGU SUNUMU Ezgi Karaçura
672 PS-313 OBEZİTE-METABOLİK HASTALIK İLİŞKİSİ: SORUN OBEZİTE Mİ, SARKOPENİK OBEZİTE Mİ? Serdar Özkök
674 PS-314 ORGANİK FOSFOR İNTOKSİKASYONU Semiye Çayanoğlu
675 PS-315 YAŞLI BİREYLERDE YÜKSEK YAĞ YÜZDESİNİ ÖNGÖREN VÜCUT KÜTLE İNDEKSİ VE BEL ÇEVRESİ EŞİK DEĞERLERİ Serdar Özkök
676 PS-316 OBEZİTE MERKEZİ HASTALARININ BAŞVURU ANINDA “AHA LİFE’S SİMPLE 7” REÇETESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Feray Akbaş
677 PS-317 MEDİKAL ONKOLOJİ KLİNİĞİNDE İZLENEN POSTERİOR REVERSİBLE ENSEFALOPATİ SENDROMU(PRES):OLGU SUNUMU Canan Dinar Ayman
679 PS-318 KATATER İLİŞKİLİ SEREBRAL SEPTİK EMBOLİ Beyza Doğan 
681 PS-319 ATRA İLİŞKİLİ PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ OLGUSU  Hilal Değirmen
685 PS-320 TİROİDEKTOMİ SONRASI GELİŞEN TİROİD OFTALMOPATİSİ Sevde Topuz
690 PS-321 TRAKEANIN PRİMER KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOM VE ADENOKARSİNOMU: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TARAMASI Ayşe Tuğçe Kırmaz
692 PS-322 BİR CUSHİNG SENDROMU NEDENİ: CARNEY KOMPLEKSİ Cansel Sever
693 PS-323 ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROMLA PREZENTE AKUT AKALKÜLÖZ KOLESİSTİT VAKASI Yunus Günegül
695 PS-324 GASTROİNTESTİNAL KANAMA İLE BAŞVURAN ERİŞKİN BİR HASTADA OSTEOMİYELİT Merve Önder
697 PS-325 ENKAZ ALTINDA KALMAYA SEKONDER CRUSH SENDROMU VE MEZENTER İSKEMİ GELİŞEN DEPREMZEDE OLGUSU İrem Nedirli
698 PS-326 ENTAMOEBA İLİŞKİLİ GASTROENTERİT SONRASI GELİŞEN HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM VAKASI Ayşe Adile Öktem 
700 PS-327 KALP KAPAK REPLASMANI SONRASINDA AMİLOİD FIRTINASI GELİŞEN AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLGUSU Batuhan Erdir
703 PS-328 PENİS VEN TROMBOZU: NADİR BİR OLGU SUNUMU Parvin Baghirova
705 PS-329 PANSİTOPENİ VE KARACİĞERDE KİTLE İLE BAŞVURAN DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGU SUNUMU Kadir Tezcan
708 PS-330 ALLOPURİNOL İLİŞKİLİ LÖKOSİTOKLASTİK VASKÜLİT OLGUSU Burak Barış Öztürk 
709 PS-331 TEK BULGU, AYNI VAKA İKİ ETİYOLOJİ: ONKOLOJİK VAKADA SEPSİS İLE KARDİYAK TAMPONADA BAĞLI HİPOTANSİYON Simay Seyhan
710 PS-332 LEMMEL SENDROMU Ali Deniz Karadağ
713 PS-333 ASEMPTOMATİK BİR HASTADA KREATİNİN KİNAZ YÜKSEKLİĞİNİN NADİR BİR SEBEBİ Özge Sönmez
717 PS-334 HEPATİK HİDROTORAKSLA KOMPLİKE OLAN PRİMER BİLİYER SİROZ OLGU SUNUMU Kadir Tezcan
718 PS-335 PENİS VEN TROMBOZU: NADİR BİR OLGU SUNUMU Parvin Baghirova
719 PS-336 HİPOTİROİDİ TEDAVİSİ SONRASINDA ADRENAL KRİZ GELİŞEN OTOİMMÜN POLİGLANDÜLER SENDROM TİP 2 TANILI OLGU GİZEM KÖSEM
722 PS-337 NADİR BİR HİPOPİTUİTARİZM NEDENİ: REKTAL ADENOKARSİNOM METASTAZI Gündüz Karaoğlan
727 PS-338 GASTRİT MUKORMİKOZİS Emine Ayça Nalbantoğlu
731 PS-339 MİDE BULANTISI OLAN 84 YAŞINDA KADIN HASTA Emine Ayça Nalbantoğlu
732 PS-340 AKUT BATININ YANLIŞ TEŞHİS EDİLEN BİR NEDENİ: EPİPLOİK APENDAJİTİS Aysel Oğuz 
733 PS-341 CROWNED DENS SENDROMU: NADİR GÖRÜLEN BİR BOYUN AĞRISI NEDENİ Aysel Orujova
734 PS-342 PAGET HASTALIĞI:OLGU SUNUMU Gülseren Karadağ
735 PS-343 ATİPİK PREZENTASYONLU SİTOMEGALOVİRÜS KOLİTİ VAKASI Alperen Kızıklı
736 PS-344 GEBEDE KETOZA EĞİLİMLİ DİYABET Elif Sıla Erim
737 PS-345 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ İLE BAŞVURAN FORESTİER HASTALIĞI: OLGU SUNUMU Zeynep Banu Teke
739 PS-346 TİMEKTOMİ SONRASI KRONİK DİYARE: GOOD SENDROMU Gamze Nur Aktaş
741 PS-347 HEMATÜRİDEN MİDE KANSERİNE Enes Fırat
744 PS-348 CVID , IGF-1 EKSİKLİĞİ VE TRPS-1 MUTASYONU OLAN NADİR VAKA Buket Avcı
749 PS-349 AA TİPİ AMİLOİDOZUN ÇOK NADİR NEDENİ: HEM OKSİJENAZ 1 EKSİKLİĞİ Burak Gültekin
751 PS-350 İZOLE HİPOGLİSEMİ İLE PREZENTE OLAN HEPATOSELÜLER KARSİNOM OLGU SUNUMU Ezgi Büyükgüzel Engin
753 PS-351 TAKROLİMUS TEDAVİSİ SONRASI KAPOSİ SARKOM NÜKSÜ GELİŞEN BÖBREK NAKİLLİ HASTA Ayşe Merve Kırkoğlu
754 PS-352 SEKONDER ADRENAL YETMEZLİK VE İNSÜLİNOMA BİRLİKTELİĞİNİN GÖRÜLDÜĞÜ NADİR BİR HİPOGLİSEMİ OLGUSU Rabia Büşra Erkoç
756 PS-353 ATİPİK PREZENTASYONLU ENFEKTİF ENDOKARDİT Mücahit Ayan
758 PS-354 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ İLE BAŞVURAN BİR ALPORT VAKASI Yiğitcan Özkütük
759 PS-355 MANTAR İNTOKSİKASYONU KLİNİK SEYRİNDE GELİŞEN RABDOMYOLİZ:OLGU SUNUMU Elif Demir 
761 PS-356 NEFES DARLIĞI İLE PREZENTE OLAN BİR CUSHING SENDROMU OLGUSU: NE ZAMAN PCP DÜŞÜNMELİYİM? Zeynep Seray Özdemir
762 PS-357 OLGU SUNUMU: ANORMAL KİLO KAYBI İLE GELEN VE MALİGNİTE İLE KARIŞTIRILABİLEN HİPOFİZ YETMEZLİĞİ OLGUSU Elmas Gizem Güleryüz
766 PS-358 METİMAZOL KULLANIMI SONRASI GELİŞEN AGRONÜLOSİTOZ VE PLAZMAFEREZ UYGULAMASI Aslıhan Dilci
767 PS-359 AMİODARON KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN TİROTOKSİKOZ VAKASI Merve Elmaağaç
768 PS-360 COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE POLİKLİNİKLERDE GÖREV YAPAN HEKİMLERİN İŞ VE MESLEK ANEMNEZİ ALMA KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMLARI Oğuz Abdullah Uyaroğlu
774 PS-361 GUT ARTRİTİ Mİ? SEPTİK ARTRİT Mİ? Esmanur Kaplan Tüzün 
775 PS-362 SIK KARŞILAŞILMAYAN BİR DURUM:REFRAKTER ÇÖLYAK HASTALIĞI Büşra Kızılbulak
777 PS-363 TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA OBEZİTENİN KAN ŞEKERİ REGÜLASYONU VE LİPİD DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ Yunus Demirkol
780 PS-364 OLDUKÇA NADİR BİR ANTİTE: DUODENAL TİP FOLİKÜLER LENFOMA Aslı Eren
782 PS-365 KEMİK İLİĞİNDE “SEA-BLUE” HİSTİOSİTLERDEN TÜBERKÜLOZA UZUN İNCE BİR YOL Fırat Şirvan
783 PS-366 EŞ ZAMANLI İKİ HASTALIĞA BAĞLI İLERLEYİCİ DİSPNE: BOYUN MİÇETOMU VE HODGKİN DIŞI LENFOMA Fırat Şirvan
784 PS-367 MULTİPL MYELOMLU HASTADA İNATÇI MELENA SEBEBİ OLARAK GASTRİK PLAZMASİTOM Fırat Şirvan
785 PS-368 HİDRADENİTİS SUPPURATİVA TANILI HASTADA AA TİP AMİLOİDOZA BAĞLI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Fırat Şirvan
786 PS-369 AKUT İNTERSTİSYEL NEFRİT TAKLİTÇİSİ BİR IGA NEFROPATİ OLGUSU Muharrem Coşkunpınar
790 PS-370 İNFEKTİF ENDOKARDİTTE ATİPİK PREZENTASYONLU OLGU Hilal Bektaş Uysal
793 PS-371 BİLATERAL PARSİYEL RENAL İNFARKT VE SUBKLAVİAN ARTER TROMBUSÜ İLE BAŞVURAN TAKAYASU ARTERİTİ OLGUSU Nur Sema Deniz
795 PS-372 KEMİK İLİĞİ METASTAZI İLE GİDEN MİDENİN TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU OLGUSU Ayşe İpek Ergin
796 PS-373 YAYGIN VÜCUT AĞRISI NEDENİ OLARAK ADRENAL YETMEZLİK Fatma Nur Erden
797 PS-374 DAHİLİYE POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN SPONTAN KÜÇÜK EKLEM HEMATOMU; NE ZAMAN HEMATOLOJİ’YE YÖNLENDİRMELİYİM ? Gizem Zorlu Görgülügil
798 PS-375 HİPERTANSİYON VE EKO'DA SOL VENTRÜKÜL HİPERTROFİLİ HASTADA EKG'DE R BOYUT KISALMASI; KARDİYAK AMİLOİDOZ ERKEN BELİRTİSİ Cihat Terzioğlu
800 PS-376 KARMAŞIK BİR KLİNİK TABLONUN ÇÖZÜMÜ: PULMONER ALVEOLAR PROTEİNOZİS Onur Türköz
801 PS-377 NON-KETOTİK HİPERGLİSEMİYLE İLİŞKİLİ HEMİKORE-HEMİBALLİSMUS Ümmügülsüm Uzun
802 PS-378 PNÖMONİ KLİNİĞİ İLE PRESENTE OLAN BAĞ DOKUSU HASTALIĞI AKCİĞER TUTULUMU OLGUSU İrem Nedirli
803 PS-379 ÖDEM VE LENFOADENOPATİ İLE BAŞVURAN GENÇ HASTADA AYIRICI TANI YOLCULUĞU Sedef Ateş Yılmaz
804 PS-380 AYNI HASTADA RENAL GLUKOZÜRİ VE PAPİLLORENAL SENDROMA YOL AÇAN MULTİGEN MUTASYONLARI; DİYABETE KARŞI DOĞAL DİRENÇ? Ertunç Şimdi
805 PS-381 HİPOTİROİDİ TANILI 2 HASTADA GELİŞEN AKUT SÜPÜRATİF TİROİDİT Ümmügülsüm Şahinarslan
806 PS-382 FOLAT EKSİKLİĞİ İLA BAŞVURAN ATİPİK BAŞLANGIÇLI ERİŞKİN STİLL HASTALIĞI OLGUSU Alev Yazarkan
807 PS-383 KARACİĞER METASTATİK DALAĞIN PRİMER İĞSİ HÜCRELİ SARKOMU: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TARAMASI Esra Özdemir
812 PS-384 NATİV KAPAK ENFEKTİF ENDOKARDİTİ İLE ANCA İLİŞKİLİ VASKÜLİT BİRLİKTELİĞİ Esra Özdemir
813 PS-385 KONUŞMA BOZUKLUĞU VE SES KISIKLIĞI İLE BAŞLAYAN ROMATOİD ARTRİT OLGUSU: BİR OLGU SUNUMU Işıl Ezelsoy
814 PS-386 ÇENEDE NEKROTİK DEV KİTLE; İMMUNSUPRESİF HASTADA AGRESİF LENFOMA PREZENTASYONU Tuğba Özerik
815 PS-387 NADİR BİR ANTİTE:METASTATİK TİMOMA VAKASI Feride Yağmur Akagündüz
823 PS-388 KOLON KANSERİ TANISI ALAN HASTALARDA POLİPOZİS DURUMUNDA MUTYH İLİŞKİLİ POLİPOZİSTEN ŞÜPHELENME İLE TAKİP VE AİLE TARAMASININ ÖNEMİ Melis Kılınç
824 PS-389 ÜRİNER SİSTEM TUTULUMU İLE PREZENTE ERDHEİM-CHESTER HASTALIĞI; OLGU SUNUMU Yetkin Albayrak
825 PS-390 POEMS SENDROMU ömer cihat altay
829 PS-391 SPONTAN TÜMÖR LİZİS SENDROMU; METASTATİK PANKREAS KANSERİNDE NADİR BİR VAKA Muhammed Faruk Aşkın 
830 PS-392 ENFEKSİYON İLE KOMPLİKE OLAN FİBROZAN MEDİASTİNİT OLGUSU İpek Çalık
831 PS-393 MİYELOPROLİFERATİF HASTALIK ŞÜPHESİNDEN VASKÜLİT TANISINA ULAŞMAK: PET/BT’NİN KRİTİK ROLÜ Ahmet Fatih Köse
832 PS-394 FEBRİL NÖTROPENİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE NÖTROFİL/LENFOSİT ORANININ FEBRİL NÖTROPENİDEKİ ROLÜ: TEK MERKEZ DENEYİMİ Gazi Giray Tarhan
833 PS-395 KOLANJİT KLİNİĞİYLE PREZENTE OLAN EBV OLGUSU Betül Zeren
834 PS-396 KRONİK MYELOİD LÖSEMİ VE KLİNEFELTER SENDROMU BİRLİKTELİĞİ Nilay Ermantaş
835 PS-397 METASTATİK OLMAYAN TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİ HASTALARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ Büşra Güner Bozdağ
836 PS-398 BİYOLOJİK AJAN KULLANIMI SONRASI GELİŞEN ABDOMİNAL TÜBERKÜLOZ OLGUSU Fatma Aybüke Yabancı
837 PS-399 ANTİTİROİD İLAÇLARDA NADİR ANCAK ÖLÜMCÜL YAN ETKİ AGRANÜLOSİTOZ,VAKA SUNUMU Anıl Bostancı
842 PS-400 EDİNİLMİŞ İMMÜN YETMEZLİK SENDROMU (AİDS) ZEMİNİNDE GELİŞEN AKUT SİTOMEGALOVİRÜS ENFEKSİYONU İLE İLŞKİLİ ADRENAL YETMEZLİK OLGUSU Yağmur Ege Suv
843 PS-401 ANTİ-SENTETAZ SENDROMU OLGU SUNUMLARI Hafız Mustafa Kader
844 PS-402 SEQUENTİAL DİAGNOSİS OF PARATHYROİD ADENOMA AND MELANOMA İN A 24-YEAR-OLD MALE WİTH BAP1 AND PPP2R1B POSİTİVE STATUS - A CASE REPORT İyed Oğuz
845 PS-403 CASTLEMAN SENDROMUNDAN POEMS SENDROMUNA İLERLEYEN YAŞLI HASTA: PULMONER ZEMİNDE OLUMSUZ PROGNOZ Ahmet Fatih Köse
847 PS-404 RYR1 İLİŞKİLİ HASTALIK EŞLİĞİNDE HİPERCKEMİYE YAKLAŞIM Ertunç Şimdi
849 PS-405 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ ZEMİNİNDE GELİŞEN NORMOKALEMİK CRUSH SENDROMU:OLGU SUNUMU Zahide Çabuker
850 PS-406 TEDAVİYE DİRENÇLİ TSH YÜKSEKLİĞİ: MALABSORPSİYON MU, İLAÇ UYUMSUZLUĞU MU? Ahter Yiğenoğlu
851 PS-407 COVID-19 SONRASINDA UZAMIŞ HİPERİNFLAMATUVAR YANIT VE SOLUNUM YETMEZLİĞİ BULGULARI GELİŞEN BİR ROMATOİD ARTRİT OLGUSU Ruveyda Silay
853 PS-408 DASATİNİBİN NADİR BİR YAN ETKİSİ İLE PREZENTE OLAN NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ İLE TETKİK EDİLEN EOZİNOFİLİ OLGUSU Yavuz Erkam Kesgin
854 PS-409 OBEZİTE İLE SEYREDEN TİP 1 DM VAKA SUNUMU Reyhan Ezgi Ünver
857 PS-410 VİLDAGLİPTİN İLİŞKİLİ NADİR BİR YAN ETKİ: ARTRALJİ Fatih Eskin 
859 PS-411 NADİR GÖRÜLEN HIV NEGATİF PLAZMABLASTİK LENFOMANIN NADİR GÖRÜLEN KLİNİK BAŞVURUSU AKUT PANKREATİT (VAKA SUNUMU) Anıl Bostancı
862 PS-412 SARKOİDOZA BAĞLI GELİŞEN NADİR AMİLOİDOZ OLGUSU Asiye Uzun
870 PS-413 KİLO KAYBI, GECE TERLEMESİ, BULANTI, KUSMA, DENGE BOZUKLUĞU İLE BAŞVURU YAPAN RENAL NAKİLLİ HASTADA SSS TUTULUMLU TÜBERKÜLOZ OLGUSU. Nigar Aghazada
871 PS-414 İNFEKTİF ENDOKARDİT: OLGU SUNUMU Merve Can Bayrak 
872 PS-415 GENÇ HASTADA TRAVMADAN AYLAR SONRA GELİŞEN PANHİPOPİTUİTARİZM VE TROMBOSİTOPENİ Barış Filikci
873 PS-416 ALT EXTREMİTE GANGRENİ İLE BAŞVURAN AKCİĞER KANSERLİ HASTADA PERİFERİK ARTER HASTALIĞI? VASKÜLİT? AYRIMI VE TAKİBİ Lala Alizade
875 PS-417 PORTOPULMONER HİPERTANSİYON VE HEPATOPULMONER SENDROM BİRLİKTE OLABİLİR Mİ? Betül Yılmaz
878 PS-418 SGLT-2 İNHİBİTÖRÜ KULLANAN TİP 2 DİYABETES MELLİTUSLU HASTALARDA SİSTEMİK İMMUN İNFLAMATUAR İNDEKSİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevgi Arslan Özkan
879 PS-419 BİR VASKÜLİT TAKLİTÇİSİ KAPOSİ SARKOMU Sema Çakıroğlu
880 PS-420 BROWN TÜMÖRÜ İLE PREZENTE PRİMER HİPERPARATİROİDİ OLGUSU Ceren Yazkaç
882 PS-421 SGLT-2 İNHİBİTÖRÜ KULLANIMINA BAĞLI ÖGLİSEMİK DİYABETİK KETOASİDOZ İLE PREZENTE OLAN OLGU SUNUMU İbrahim Bayhan 
883 PS-422 HIPER IMMUNGLOBULIN D SENDROMU (HIDS) Beyza Melek Palaz
884 PS-423 BİPOLAR AFEKTİF BOZUKLUĞU OLAN HASTADA LİTYUM İLİŞKİLİ TİROTOKSİKOZ: NADİR BİR OLGU SUNUMU Hande Nur Akbaba
885 PS-424 NADİR BİR KAN TRANSFÜZYON KOMPLİKASYONU: BACİLLUS THERMOAMYLOVORANS BAKTERİYEMİSİ VE YAYGIN PÜSTÜLER DÖKÜNTÜ Kerim Çayıröz
886 PS-425 KOLŞİSİN: ANTİK ZEHİR Mehmet Emeklioğlu
887 PS-426 RETROPERİTONAL FİBROZİS AYIRCI TANISINDA AKLA GELİNMESİ GEREKEN HASTALIK: İMMUNGLOBULİN IGG4 İLİŞKİLİ HASTALIK Sanem Narinoğlu
888 PS-427 BİFOSFANAT SONRASI ÇENE OSTEONEKROZU OLGUSU Ali Cem Hacıalioğlu
896 PS-428 MALİGN MELANOMUN NADİR GÖRÜLEN METASTAZI: MEME TUTULUMU Gül Polat
902 PS-429 SEMPTOMATİK PERİKARDİYAL EFÜZYONLA PREZENTE OLAN MALİGNİTE OLGUSU Hazel Taş
903 PS-430 PARVOVİRUS B19 ENFEKSİYONUNA BAĞLI APLASTİK ANEMİYLE KOMPLİKE OLAN AKUT HEPATİT VAKASI Erman Şahin Acar
904 PS-431 MAKROSKOPİK HEMATÜRİDE NADİR BİR NEDEN; NUTCRACKER SENDROMU Mehmet Buğra Koç
905 PS-432 TRAVMA SONRASI YAĞ EMBOLİSİ OLGU SUNUMU Atilla Uluışık
906 PS-433 BOYUN AĞRISI İLE BAŞVURAN TAKAYASU ARTERİTİ OLGUSU Mete Kara
908 PS-434 SARKOİDOZLU BİR OLGUDA KEMİK İLİĞİ TUTULUMU İlker İhtiyaroğlu
909 PS-435 ANEMİ TETKİK EDİLİRKEN ATRİAL MİKSOMA TANISI ALAN HASTA Emre Eken 
910 PS-436 DİRENÇLİ HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE RENAL SEMPATİK DENARVASYON'UN YERİ HAKKINDA OLGU SUNUMU Songül Gülbetekin
912 PS-437 İMMUN TROMBOSİTOPENİK PURPURA VE OTOİMMUN HEMOLİTİK ANEMİ'NİN NADİR BİRLİKTELİĞİ; EVANS SENDROMU Esra Durmuşoğlu
913 PS-438 HİPERTRİGLİSERİDEMİ İLİŞKİLİ AKUT PANKREATİT OLGU SUNUMU Emre Eken 
914 PS-439 TİROİD FIRTINASINDA KARACİĞER ENZİM YÜKSEKLİĞİ NEDENLİ PLAZMAFEREZ VE LİTYUM TEDAVİSİ VERİLEN VAKA SUNUMU İsmail Altuğ Demir 
915 PS-440 DALAK ABSESİ: SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI GELİŞEN NADİR BİR DURUM Tuba Öztoprak
921 PS-441 NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ İLE DEĞERLENDİRİLEN ERKEK HASTADA SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS (SLE): BİR OLGU SUNUMU Oğuz Çelebi
922 PS-442 BASEDOW GRAVES VE PRİMER SKLEROZAN KOLANJİT BİRLİKTELİĞİ : RASTLANTISAL MI ? ORTAK PATOGENEZ Mİ? Maryam Samadlı
923 PS-443 NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ İLE ARAŞTIRILAN POLİARTERİTİS NODOSA OLGUSU Mete Kara
924 PS-444 KARIN AĞRISI İLE BAŞVURAN HASTADA NADİR BİR TANI: OTOİMMÜN PANKREATİT TİP 2 OLGU SUNUMU Mustafa Cem Bülbül
925 PS-445 PSÖDOMEMBRANÖZ ENTEROKOLİT : KLİNİK ÖN TANI VE LABORATUAR Sidelya Ecem Yiğit
929 PS-446 ALPELİSİB TEDAVİSİ BAŞLANAN MEME KANSERİ HASTASINDA HİPERGLİSEMİ Ceren Suntur 
930 PS-447 ACİL SERVİSTE YAN AĞRISINA DİKKAT: RENAL ENFARKT VAKA SUNUMU Merve Çağla Bilek
931 PS-448 5-FU KARDİYOTOKSİSİTESİ: BİR OLGU SUNUMU İffet Beril Gökmen
933 PS-449 TEKRARLAYAN GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMA NEDENİ: BRUCELLA AORTİTİ Sidelya Ecem Yiğit
936 PS-450 OBEZİTE NEDENLERİNDEN BİRİ: CUSHİNG HASTALIĞI Talha Akdoğan 
937 PS-451 OTLU PEYNİRDEKİ HELİZ OTUNA BAĞLI GELİŞEN TOKSİK HEPATİT; OLGU SUNUMU Yunus Demirkol
939 PS-452 PREDİYABET TANISINDA YENİ BİR POTANSİYEL BELİRTEÇ OLARAK SERUM ÜRİK ASİT/ HDL KOLESTEROL ORANININ DEĞERLENDİRİLMESİ Buse Balcı 
944 PS-453 PERİFERİK SPONDİLOARTROPATİ VE AMİLOİDOZ BİRLİKTELİĞİNDE TOCİLİZUMAB TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU Elif Naz Başarır
945 PS-454 TEORİDEN PRATİĞE PİOGLİTAZONA BAKIŞ Makbule Fulya Tutar Selçuk 
953 PS-455 SPORADİK LENFANJİYOLEYOMİYOMATOZİS VE PERİTON TÜBERKÜLOZU BİRLİKTELİĞİ Baran Can Aytaç
954 PS-456 OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ; SEBEP SLE Mİ, LENFOMA MI? Funda Fidan
955 PS-457 ANTİ-DSDNA ANTİKOR SEROPOZİTİVİTESİ İLE PRESENTE OLAN NADİR BİR MULTİPL MYELOM OLGUSU Melek Seren Aksun Şahin
959 PS-458 KREATİNİN ARTIŞI İLE GELEN HASTADA KOLESTEROL EMBOLİSİ : GÖZDEN KAÇABİLEN BİR TANI Inale Behbudlu
962 PS-459 BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM(RCC) TANILI PANSİTOPENİ NEDENİYLE TETKİK EDİLEN STEROİDE YANITLI HEMOFAGOSİTİK SENDROM SAPTANAN BİR VAKA Ekin Yavaş
963 PS-460 HEMOPTİZİ İLE PREZENTE OLAN NADİR GÖRÜLEN BİR TİROID ANJIOSARKOM VAKASI Bilge Çiloğlu 
964 PS-461 PANKREAS KANSERİ AYIRICI TANISINDA NADİR GÖRÜLEN BİR TANI IGG4 İLİŞKİLİ HASTALIK: Metin Karaaslan
965 PS-462 POLİÜRİ İLE PREZENTE OLAN AKCİĞER SCC TANILI NİVOLUMABA İLİŞKİLİ DİYABETES İNSİPİTUS TANISI ALAN HASTA Ahmet Uğur Akçaoğlu 
968 PS-463 NADİR GÖRÜLEN FAMİLYAL HİPOMAGNEZEMİK HİPERKALSİÜRİ VAKASI Hafize Tuğba Karahan
969 PS-464 KOAH TANILI İPRATROPİUM NEBÜL TEDAVİSİNE BAĞLI GELİŞEN ANİZOKORİ VAKASI Sümeyra Nur Delikkaya 
970 PS-465 EPİSTAKSİS İLE BAŞVURAN HASTADA EDİNİLMİŞ TİP2A VON WİLDEBRAND HASTALIĞI VE WARİNG BLENDER SENDROMU: BİYOTEKNOLOJİNİN SINIRLARI Ertunç Şimdi 
971 PS-466 ENZİM DEĞERLERİ NORMAL ETİLİZME SEKONDER KRONİK PANKREATİT OLGU SUNUMU Yunus Emre Yüceyurt
972 PS-467 BÖBREK NAKİLLİ HASTADA ACE İNHİBİTÖRÜ İLİŞKİLİ ANJİYOÖDEM İLE BAŞVURAN OLGU SUNUMU Mustafa Cem Bülbül
973 PS-468 ORBİTA VE PAROTİS BEZİNDE ŞİŞLİK İLE BAŞVURAN HASTADA GECİKEN TANI: IGG4 İLİŞKİLİ SKLEROZAN HASTALIK Mustafa Cem Bülbül
988 PS-469 PERİTON DİYALİZİ HASTASINDA TEKRARLAYAN PASTEURELLA MULTOCİDA PERİTONİTİ Baran Can Aytaç
990 PS-470 TAM KAN SAYIMINDA ÖZELLİK SAPTANMAYAN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ: OLGU SUNUMU Mete Yaşar
995 PS-471 SUNİTİNİB KULLANIMI SONRASI GELİŞEN HASHİMOTO ENSEFALOPATİSİ VAKASI Betül Köksöken 
998 PS-472 NADİR BİR OLGU SUNUMU: WALDENSTRÖM MAKROGLOBULİNEMİSİ Merve Meryem Delice
1003 PS-473 DİPLOPİ, PİTOZİS, BAŞ AĞRISI VE HİPOFİZER KİTLE İLE PREZENTE MULTİPL MİYELOM : BİR OLGU SUNUMU Ahter Yiğenoğlu
1008 PS-474 PORTAL HİPERTANSİYONUN NADİR BİR SEBEBİ: GEZİCİ DALAK OLGUSU Semra Cemre Atalar
1016 PS-475 RİTUKSİMAB İLE ERKEN DÖNEMDE NÖTROPENİK OLAN FOLLİKÜLER LENFOMA OLGUSU Fatma Bengü Karaüzüm
1020 PS-476 PNÖMOMEDİASTİNUM VE SUBKUTAN AMFİZEMİN ANJİYOÖDEMİ TAKLİT EDEN NADİR BİR PREZENTASYONU Onur Küçükkaya 
1021 PS-477 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ TANILI HASTADA KARIN AĞRISININ NADİR BİR NEDENİ Rümeysa Aydın
1023 PS-478 İMMUN CHECKPOİNT İNHİBİTÖRÜ İLE İLİŞKİLİ SJÖGREN SENDROMU: OLGU SUNUMU Doğan Can Gavcar
1028 PS-479 KAPESİTABİN İLİŞKİLİ KORONER VAZOSPAZM OLGUSU Kübra Yıldız Tokatlıoğlu
1030 PS-480 JAK2V617F MUTASYONU POZİTİF ESANSİYEL TROMBOSİTEMİ HASTALIĞINDA DİGİTAL ARTERLERDE TROMBOZ OLGUSU Gökhan Aslan
1032 PS-481 RETROPERİTONEAL FİBROZİSE BAĞLI GELİŞEN AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİNDE TEDAVİ Yunus Emre Yüceyurt
1034 PS-482 KARACİĞER FİBROZİSİNİ DEĞERLENDİRMEDE APRI SKORU, SHEAR WAVE ELASTOGRAFİ VE KARACİĞER BİYOPSİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Gökhan Aslan
1036 PS-483 MULTİPL MYELOM TEDAVİSİ SONRASINDA İKİNCİ PRİMER MANTLE HÜCRELİ LENFOMA TANISI ALAN HASTA; VAKA SUNUMU Hakan Sandıkçı
1039 PS-484 COVİD İLİŞKİLİ PULMONER ASPERJİLLOZİS (CAPA) Hale Ay Altaş
1040 PS-485 OTOİMMUN PANKREATİT: TANISI FARKINDA OLMAKLA KONULUR. Sezim Talaibekova
1041 PS-486 KARACİĞERDE KİTLENİN ATİPİK BİR NEDENİ: UVEAL MALİGN MELANOM Muhammed Ali Coşkuner
1043 PS-487 HİPOKALSEMİK HASTALARDA NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK: FAHR SENDROMU Ezgi Büyükgüzel Engin
1044 PS-488 DİPLOPİ İLE PREZENTE OLAN PEMBROLİZUMAB İLİŞKİLİ İMMUN MİYOZİT Arzu taş 
1046 PS-489 HASTANEYE YATIRILAN YAŞLI HASTALARDA İLAÇ TEDAVİSİ KARMAŞIKLIĞI ANTİKOLİNERJİK YÜK İLE İLİŞKİLİ DEĞİLDİR Çağrı Gönül
1047 PS-490 RARE CASE: PAPİLLARY THYROİD CANCER İN OVARİAN STROMA COEXİSTİNG WİTH PRİMARY SOLİTARY EXTRAMEDULLARY PLASMACYTOMA İN THE THYROİD GLAND Ezgi Bastopcu
1049 PS-491 BİR GÖĞÜS AĞRISI OLGUSU Şirin Hızlan 
1050 PS-492 CİLT BULGUSU İLE PREZENTE OLAN İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞI OLGUSU: PİYODERMA GANGRENOSUM Alper Akın
1051 PS-493 METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE AKILDA TUTULMASI GEREKEN GRUP; PSÖRİAZİS VE PSÖRİATİK ARTRİT HASTALARI Emine Ayça Nalbantoğlu
1052 PS-494 ALKALEN FOSFATAZ YÜKSEKLİĞİNDE UNUTULMAMASI GEREKEN BİR TANI: PAGET HASTALIĞI Kübra Çerçi
1056 PS-495 COVID-19 VE INFLUENZA A KOİNFEKSİYONU İLE TETİKLENEN NADİR BİR TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA (TTP) OLGUSU Yavuz Erkam Kesgin
1060 PS-496 A CLINICALLY AMYOPATHIC DERMATOMYOSITIS DIAGNOSIS IN A MALE PATIENT WITH ATYPICAL PRESENTATION Pelin Eyigün
1064 PS-497 ATİPİK PARATİROİD TÜMÖRÜ OLAN NADİR BİR OLGU SUNUMU Tuba Ateş Kaçmaz
1069 PS-498 TABLET İLAÇ VE YABANCI MADDELERİN ÖZKIYIM AMACIYLA IV YOLDAN VÜCUDA ENJEKSİYONU SONUCU GELİŞEN SEPTİK ŞOK VAKASI Ayşegül Bayındır 
1071 PS-499 LOKAL PRİLOKAİN UYGULAMASINA BAĞLI METHEMOGLOBİNEMİ OLGUSU Burcu Bosnalı
1073 PS-500 İLACA BAĞLI GELİŞEN ÖGLİSEMİK DİYABETİK KETOASİDOZ VAKASI Hatice Kübra Zenger İlik
1075 PS-501 BEL AĞRISI İLE BAŞVURAN HASTADA BEKLENMEDİK TANI : SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS Elif Nur Demirkale Turhan 
1076 PS-502 SERONEGATİF ROMATOİD ARTRİTİ TAKLİT EDEN MULTİPL MYELOM OLGUSU Çağrı Mustafa Dönmezer
1077 PS-503 DERMATOMYOZİT TEDAVİSİNDE ZORLUKLAR: DERMATOMYOZİTLİ BİR HASTANIN TEDAVİ DENEYİMİ Ozan Şakır
1078 PS-504 TEMOZOLOMİD NADİR DE OLSA NEFROJENİK DİABETES İNSİPİDUS YAPAR MI ?? VAKA SUNUMU Hakan Sandıkçı
1079 PS-505 HIV HASTASINDA SMOLDERİNG MYELOM: ANTİRETROVİRAL TEDAVİ SONRASI TAM REMİSYON Lütfullah Zahit Koç
1082 PS-506 PRİLOKAİN İLİŞKİLİ METHEMOGLOBULİNEMİ: OLGU SUNUMU Mehmet Ali Enlice
1086 PS-507 ROMATOİD ARTRİT SEYRİNDE MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU, DEMİYELİNİZAN HASTALIK: OLGU SUNUMU Nur Yonca İnan
1087 PS-508 TEKRARLAYAN ORTOPEDİK TÜMÖR OPERASYONLARI İLE PREZENTE OLAN ATİPİK PARATİROİD ADENOMU Elif Ulusoy Demir
1089 PS-509 ATİPİK PREZENTASYON İLE TANI ALAN FOLİKÜLER TİROİD KANSERLİ 2 VAKA Matin Iskandarov
1090 PS-510 TİROİDEKTOMİ SONRASI REZİDÜ DOKUDA BASEDOW GRAVES HASTALIĞI Gözde Yaraşır Aydın
1092 PS-511 BİLDİRİDE MAKROGLOSSİ, KARDİYAK, RENAL VE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUYLA PREZENTE OLAN BİR PRİMER AMİLOİDOZ VAKASI SUNULACAKTIR. Aysel Safaraliyeva
1098 PS-512 SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİNİN NADİR BİR NEDENİ: SARKOİDOZİS Aybike Erkoca 
1099 PS-513 KEMİK AĞRISI VE KARACİĞER TESTLERİNDE BOZULMA; NADİR BİR MULTİPL MYELOM ORTAYA ÇIKIŞI Nur Rana Karakaya
1103 PS-514 KETOZA EĞİLİMLİ TİP 2 DİYABET – VAKA SUNUMU Alara Birol
1104 PS-515 PANDEMİ GÖLGESİNDE KALAN MİKROSKOBİK POLİANJİTİS VAKASI Enes FIRAT
1105 PS-516 LENFOMA OLGUSUNDA PARANEOPLASTİK NÖROLOJİK SENDROM Büşra Güzel
1106 PS-517 GERİATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN OSTEOPOROZ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Hasan Hakan Çoban 
1108 PS-518 HİPOGLİSEMİ SEMPTOMLARIYLA TANI ALAN MULTIPL ENDOKRIN NEOPLAZI TİP-1 : OLGU SUNUMU Merve Elmaağaç
1109 PS-519 PARP İNHİBİTÖRÜ KULLANAN HASTADA HEMOGRAM TAKİBİ ÖNEMİ Nur İlayda Genç
1110 PS-520 SKALP ORJINLI İNTRAKRANYAL INVAZYON GÖSTEREN NADIR BIR SINOVIYAL SARKOM OLGUSU Najiba Mammadova
1112 PS-521 COVİD-19 PNÖMONİLİ VE İMMUNSUPRESİF HASTADA CMV ENFEKSİYONU Sevdenur Taşkın Kurşun
1113 PS-522 KİLO KAYBI VE AKUT BÖBREK HASARI İLE PREZENTE PULMONO-RENAL SENDROM;MİKROSKOPİK POLİANJİT Hatip Adın
1115 PS-523 KOLEDOKOLİTİAZİSLİ HASTALARDA YAKIN TAKİBİN ÖNEMİ Adil Uğur Çetin 
1118 PS-524 CİLT TUTULUMU İLE PREZENTE OLAN AKUT MİYELOİD LÖSEMİ VAKASI Hatice Kübra Zenger İlik
1119 PS-525 AKUT PANKREATİT TEDAVİSİNİN ERKEN DÖNEMİNDE KORTİKOSTEROİD TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ Ahmet Karadaş 
1120 PS-526 B12 EKSİKLİĞİ ANEMİSİ VE PANSİTOPENİ Adil Uğur Çetin 
1121 PS-527 ATİPİK METASTAZ GELİŞİMİ SAPTANAN AKCİĞER KÜÇÜK HÜCRE DIŞI ADENOKARSİNOM VAKASI. Aysu Usubbayli
1123 PS-528 EŞ ZAMANLI PULMONER VE PERİTONEAL TÜBERKÜLOZ TUTULUMLU VAKA Ayşe Elif Boncukcuoğlu
1124 PS-529 TEKRARLAYAN EPİSTAKSİS İLE OSLER-WEBER-RENDU SENDROMU TANISI ALAN VE İNSİDENTAL UNİLATERAL RENAL ADNEKSİYAL AGENEZİ SAPTANAN BİR VAKA Ekin Kavvasoğlu
1126 PS-530 TİP 1 DİYABETİN NADİR BİR KOMPLİKASYONU MAURİAC SENDROMU: OLGU SUNUMU Serap Baysal Oykun
1127 PS-531 OTOİMMUNİTE YATKINLIĞI OLAN HASTADA NİVOLUMAB SONRASI OTOİMMUN HADİSELER AKIŞI Nur İlayda Genç
1128 PS-532 PANSİTOPENİ VE BÖBREK YETMEZLİĞİ İLE PREZENTE OLAN PLAZMA HÜCRELİ NEOPLAZİ: OLGU SUNUMU Hatip Adın
1129 PS-533 SUBKLİNİK SEYİRLİ TEMPORAL ARTERİT OLGUSUNA YAKLAŞIM Fadime Nur Demiralay
1130 PS-534 LÖKOKLASTİK VASKÜLİT TABLOSU İLE KOMPLİKE OLAN İNFEKTİF ENDOKARDİT VAKASI: OLGU SUNUMU Ayşe Elif Boncukcuoğlu
1131 PS-535 METASTATİK PROSTAT KANSERİNİN ATİPİK BİR PREZENTASYONU; UYUŞUK ÇENE SENDROMU Merve Koba
1132 PS-536 KRONİK BÖBREK HASTALIĞI AYIRICI TANISINDA PROTEİNÜRİNİN ÖNEMİ, BİR OLGU SUNUMU Ahmet Bahadır Ak
1133 PS-537 JAK-2 GEN MUTASYONU SAPTANMAYAN VE AİLE ÖYKÜSÜ OLAN POLİSİTEMİK BİR OLGUDA NGS İLE OLASI İLİŞKİLİ GENLERİN SAPTANMASI Bilal Erden
1134 PS-538 SÜLFASALAZİN İLİŞKİLİ DRESS SENDROMU Cennet Gül
1137 PS-539 DİYABETİK KETOASİDOZUN ARKASINDAKİ KARIN AĞRISI, OLGU SUNUMU Ahmet Bahadır Ak
1138 PS-540 İNATÇI OLUNMASI GEREKEN BİR TANI: KONSTRÜKTİF PERİKARDİT Bilal Erden
1139 PS-541 COVID-19 TANISI İLE YATIRILAN HASTALARIN HASTALIK İLE İLGİLİ RİSK ALGILARI VE YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Kamil Zarnishanov
1140 PS-542 NADİR BİR VAKA: TEDAVİYE DİRENÇLİ KUSMA VE HİPOKALEMİ: İNCE BAĞIRSAK TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ ADENOKARSİNOMU Sevgi Gülşen
1141 PS-543 AKCİĞER TUTULUMU İLE PREZENTE İDİOPATİK HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM VAKASI Zeynep Dilara Selçuk
1143 PS-544 KARACİĞER LEZYONU AYIRICI TANISI: HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM MU, EOZİNOFİLİK GRANÜLOMATOZİS POLİANJİTİS Mİ? Nur Beyza Tükek
1144 PS-545 PLEVRAL EFÜZYON İLE PREZENTE NON-HODGKİN LENFOMA Emre Bostancı
1145 PS-546 ERİŞKİN YAŞTA PREZENTE OLAN KANALİKÜLER KOLESTAZ: OLGU SERİSİ Ömer Vural Kaya
1146 PS-547 PARANEOPLASTİK SENDROM ÖRNEĞİ OLARAK RABDOMİYOLİZ: BİR OLGU SUNUMU Neslihan Ünal
1147 PS-548 POSTTRANSPLANT NAZOFARENKS YERLEŞİMLİ KAPOSİ SARKOMU Zeynep Dilara Selçuk
1148 PS-549 NADİR BİR OLGU: CASTLEMAN HASTALIĞI Najiba Mammadova
1149 PS-550 KEMİK İLİĞİ TUTULUMU İLE PREZENTE OLAN ATİPİK SEYİRLİ BİR SARKOİDOZ VAKASI Kübra Kayıkçı
1150 PS-551 İLERİ YAŞ HASTADA AKUT KARACİĞER YETMEZLİĞİ İLE ORTAYA ÇIKAN OTOİMMÜN HEPATİT VAKASI Gülperi Ateş Çetinkaya
1151 PS-552 MASİTİNİB'E BAĞLI BİR NÖTROPENİ OLGUSU Hayri Kağan Gören
1153 PS-553 AKCİĞER KANSERİ ÖYKÜSÜ OLAN HASTADA KOCURİA KRİSTİNAE BAKTERİYEMİSİ Tayfun Ustabaş
1160 PS-554 İLERİ YAŞ ERKEK HASTADA KRONİK KAŞINTI İLE PREZENTE OLAN PRİMER BİLİYER KOLANJİT OLGUSU Ahmet Can Çiftçi 
1161 PS-555 NADİR BİR OLGU SUNUMU:KAŞEKSİ VE EPİLEPSİ İLE PREZENTE OLAN MELAS SENDROMU Özgür Yılmaz