SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 1
09 Kasım 2023, Perşembe - Salon D - 10:30 - 11.15
Oturum Başkanı: İhsan Ertenli 
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
574 SS-001 ERİŞKİN İMMÜN YETMEZLİKLİ BİREYLERDE ÇALIŞMA DURUMU VE SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTESİNİN BELİRLENMESİ Sarpcan Maden 10:30 - 10:36
145 SS-002 GESTASYONEL DİYABET TANISI ALAN GEBELERDE VİSSERAL YAĞ DOKU KALINLIĞININ ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Lezan Keskin 10:36 - 10:42
201 SS-003 TİP 2 DİYABET HASTALARINDA, DAPAGLİGLOZİN’İN BETA HÜCRE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Hakkı Yılmaz 10:42 - 10:48
326 SS-004 DİYABETIK RATLARDA SGLT2İ'NİN ANTİOKSİDAN ETKİSİ: GLUKOZÜRİKTEN FAZLASI Şevki Çrtinkalp 10:48 - 10:54
347 SS-005 SAĞLIKTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE DİYABETİK NÖROPATİ TARAMASINI KOLAYLAŞTIRAN MOBİL UYGULAMA YÖNTEMİ Gizem Zorlu Görgülügil 10:54 - 11:00
349 SS-006 AKROMEGALİKLERDE KOLON POLİBİ GELİŞİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE METFORMİNİN POLİP GELİŞİMİNE ETKİSİ Gizem Oral 11:00 - 11:06
468 SS-007 GESTASYONEL DİYABETİ OLAN KADINLARDA SELENYUM TAKVİYESİNİN KAN ŞEKERİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ece Yiğit Gençer 11:06 - 11:12
729 SS-008 HİPERTRİGLİSERİDEMİDE TEK GEN MUTASYON SIKLIĞI, TEK MERKEZ SONUÇLARI Tacettin Ege Akgün 11:12 - 11:18
         
         
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 2
09 Kasım 2023, Perşembe - Salon F - 10:30 - 11.15
Oturum Başkanı: Kubilay Ükinç 
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
897 SS-009 AKROMEGALİ TANILI HASTALARDA DİŞ VE DİŞ ETİ HASTALIK BULGULARININ VE PERİODONTİT SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Kübra Çıngar Alpay 10:30 - 10:36
956 SS-010 METABOLİK SENDROM HASTALARINDA ADİPONEKTİN GEN VARYANTLARININ (RS17300539, RS266729 VE RS2241766) ARAŞTIRILMASI Naci Şenkal 10:36 - 10:42
1025 SS-011 İNSAN ADİPOZ DOKU KAYNAKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN İNSULİN ÜRETEN BETA BENZERİ HÜCRELERE FARKLILAŞTIRILMASINDA CART PEPTİDİNİN ROLÜ Büşra Öncel Duman 10:42 - 10:48
1037 SS-012 AŞİKAR HİPOTİROİDİLİ HASTALARDA LEVOTİROKSİN REPLASMANININ PROTEİNÜRİ VE BÖBREK FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ Hakan Düğer 10:48 - 10:54
1081 SS-013 DİYABETİK KETOASİDOZLU HASTALARDA İNTERLÖKİN 6 SONUÇLARININ DEĞERLENDİRLMESİ Hatice Aslan Sirakaya 10:54 - 11:00
614 SS-014 HIV İLE YAŞAYAN BİREYLERİN MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE AŞI İSTEKLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Taha Koray Şahin 11:00 - 11:06
1026 SS-015 EGZERSİZ ALIŞKANLIĞI HIV İLE YAŞAYAN BİREYLERİN BİYOPSİKOSOSYAL ÖZELLİKLERİNİ ETKİLER Mİ? Sinan Buran 11:06 - 11:12
122 SS-016 AKUT KOLANJİT İLE BAŞVURAN HASTALARDA BİLİYER DRENAJ İHTİYACINI ÖNGÖREN FAKTÖRLER Ezgi Çomoğlu 11:12 - 11:18
         
         
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 3
09 Kasım 2023, Perşembe- Salon  F - 13:30 - 15.00
Oturum Başkanı: Birol Özer 
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
199 SS-017 SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ KRONİK HEPATİT B VİRÜSÜ ENFEKSİYON YÖNETİMİ VE PROGNOZU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ceren Yılmaz 13:30 - 13:36
325 SS-018 SİROTİK HASTALARDA KARDİYOPULMONER KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:6 DAKİKA YÜRÜME TESTİ MORTALİTE PREDİKTÖRÜ OLABİLİR Mİ? Burcu Gürbüz 13:36 - 13:42
457 SS-019 KRONİK İNFLAMATUAR KARACİĞER HASTALIKLARINDA FİBROZİS BİYOBELİRTEÇİ OLARAK ENDOTROFİN (PRO-C6). Elfag Isgandarov 13:42 - 13:48
469 SS-020 GASTRİK İNTESTİNAL METAPLAZİ OLAN HASTALARDA KOLOREKTAL ADENOMATÖZ POLİP GÖRÜLME SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Serpil Dinç 13:48 - 13:54
508 SS-021 KOLEDOK DARLIKLARI VEYA KİTLELERİNİN HİSTOPATOLOJİK TANISINDA ERCP TABANLI DOKU BİYOPSİSİ VE EUS-FNA'NIN YERİ Hilal Ünal 13:54 - 14:00
728 SS-022 TENOFOVİR KULLANIMININ KARACİĞER TRANSPLANTASYONLU HASTALARDA KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU ÜZERİNE ETKİSİ Esra Nur Durmazer 14:00 - 14:06
752 SS-023 İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIĞI HASTALARINDA SPONDİLOARTROPATİ EŞLİK EDENLERİN SIKLIK VE ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Duygu Acer 14:06 - 14:12
819 SS-024 TERSİYER BİR MERKEZDE GAUCHER HASTALIĞININ YÜKSEK İNSİDANSTA TESPİT EDİLMESİ VE SONUÇLARI Eda Nacar 14:12 - 14:18
838 SS-025 PRİMER BİLİYER KOLANJİT HASTALARINDA SJÖGREN SENDROMU SIKLIĞI Parvin Baghjirova 14:18 - 14:24
984 SS-026 GASTRODUODENAL TUTULUMLU CHRON HASTALIĞI, TEK MERKEZ DENEYİMİ Yavuz Özden 14:24 - 14:30
15 SS-027 ANTİAGREGAN VE ANTİKOAGÜLAN KULLANIMININ KANSERİN ERKEN EVREDE TESPİTİNDEKİ ROLÜ Öykü Beyaz 14:30 - 14:36
188 SS-028 60 YAŞ VE ÜSTÜ ERKEKLERDE ALFA KLOTHO PROTEİN İLE KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİ Büşra Yıldız 14:36 - 14:42
234 SS-029 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE İZLENMİŞ HASTALARIN UZAMIŞ COVID SENDROMU AÇISINDAN ANKET İLE ARAŞTIRILMASI Berkay Yeşilyurt 14:42 - 14:48
337 SS-030 TİP2 DİYABETİK HASTALARDA COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNİN DİYABETES MELLİTUS TEDAVİ VE İZLEMİNE ETKİLERİ Erdem Karahan 14:48 - 14:54
454 SS-031 KREATİN KİNAZ YÜKSEKLİĞİ İLE BAŞVURAN DEPREMZEDE HASTALARIN CRUSH SENDROMU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRMESİ Mustafa Çomoğlu 14:54 - 15:00
         
         
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 4
09 Kasım 2023, Perşembe- Salon  F - 16:45 - 17.30
Oturum Başkanı: Vedat Hamuryudan 
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
466 SS-032 TÜRKİYE'DE YAŞLI ERİŞKİNLERDE NAZOFARENGEAL MENİNGEKOK TAŞIYICILIĞI (MENİNGOLD ÇALIŞMASI) Pınar Yıldız 16:45 - 16:51
493 SS-033 DİYABETİK KETOASİDOZ HASTALARINDA SİSTEMİK İMMÜN İNFLAMASYON VE SİSTEMİK İNFLAMASYON YANIT İNDEKSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Muhammed Fuad Uslu 16:51 - 16:57
538 SS-034 İÇ HASTALIKLARI ASİSTANLARINDA KIDEME GÖRE UYKU KALİTESİ VE YEMEK BAĞIMLILIĞI Ece Örnek 16:57 - 17:03
680 SS-035 ŞİDDETLİ COVİD-19 PNÖMONİSİNDE ERKEN DÖNEMDE PROGNOZU TAHMİN ETMEDE NT-PROBNP DÜZEYİNİN ROLÜ Hatice Özkul 17:03 - 17:09
702 SS-036 70 TANILI PORFİRİ HASTASI ÜZERİNDE İSTATİSTİKSEL BİR ARAŞTIRMA Gülbüz Sezgin 17:09 - 17:15
750 SS-037 İÇ HASTALIKLARI HEKİMLERİNDE MESLEKİ MEMNUNİYET VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PRATİKLERİNİ İNCELEYEN PİLOT ÇALIŞMA Begüm Güler Şentürk 17:15 - 17:21
789 SS-038 HB DÜZEYİ ≤ 5 G/DL OLAN ANEMİLİ HASTALARIN ETYOLOJİK FAKTÖRLERİNİN, MORTALİTE ORANLARININ, ACİL BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ertunç Şimdi 17:21 - 17:27
         
         
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 5
10 Kasım 2023, Cuma - Salon  F -  10:30 – 11:15
Oturum Başkanı: Oğuz Abdullah Uyaroğlu
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
794 SS-039 IFNAR 2 MUTASYONLARININ COVID-19 VE TİP 2 DİYABET’İN MOLEKÜLER PATOFİZYOLOJİSİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Tuncay Tuluk 10:30 - 10:36
840 SS-040 TİP 2 DİYABETES MELLİTUS HASTALARINDA METFORMİN TEDAVİSİNİN LİPİD DÜŞÜRÜCÜ ETKİSİNİN DAPAGLİFLOZİN İLE KARŞILAŞTIRILMASI Onur Kağan Öztaş 10:36 - 10:42
899 SS-041 TİP 2 DİYABETİK VE/VEYA HİPERTANSİF HASTALARDA MİKROALBÜMİNÜRİYİ TANIMLAYAN ÇOK MERKEZLİ, ULUSAL, MÜDAHALESİZ LABORATUVAR ÇALIŞMASI Alpay Medetalibeyoğlu 10:42 - 10:48
934 SS-042 PREDİYABETİK VAKALARDA SERUM OKSİDATİF STRES DÜZEYİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Buse Balcı 10:48 - 10:54
951 SS-043 TİP 2 DİYABETES MELLİTUS HASTALARINDA B12 DÜZEYİNİN PERİFERİK NÖROPATİ ŞİDDETİ İLE KORELASYONUNUN İNCELENMESİ Başak Koçdor 10:54 - 11:00
997 SS-044 BETY-BQ ÖLÇEĞİNİN TİP 2 DİABETES MELLUTUS TANILI BİREYLERDE GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİNİN İNCELENMESİ –PİLOT ÇALIŞMA Orkun Tüfekçi 11:00 - 11:06
1033 SS-045 COVİD-19 TANISIYLA İZLENEN HASTALARIN HASTALIKLA İLGİLİ RİSK ALGILARI VE YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Kamil Zarnishanov 11:06 - 11:12
11111 SS-092 SNAPSHOT ÇALIŞMASI: TÜRKİYE'DE HİPPERTANSİYON VE TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA KAN BASINCI VE HbA1c KONTRÖLÜ Murat Akarsu 11:12 - 11:18
         
         
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 6
10 Kasım 2023, Cuma - Salon  F -  16:45 – 17:30
Oturum Başkanı: Emine Nihal Mete Gökmen 
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
197 SS-047 ANTİKOLİNERJİK YÜK ARTIŞI GERİATRİK POPÜLASYONDA YAŞAM SÜRESİNİ KISALTMAKTADIR Zeynep Özge Özdemir 16:45 - 16:51
400 SS-048 HASTANEDE YATAN YAŞLI HASTALARDA TIME KRİTERLERİNE GÖRE UYGUNSUZ İLAÇ KULLANIMI: ÇOK MERKEZLİ, KESİTSEL BİR ÇALIŞMA Serdar Özkök 16:51 - 16:57
474 SS-049 GERİATRİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARDA POLİFARMASİ VE SARKOPENİ İLİŞKİSİ Görkem Turhan 16:57 - 17:03
656 SS-050 GERİATRİK BAKIM HASTALARINDA VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİ VE İLİŞKİLİ KLİNİK, LABORATUVAR VE ULTRASONOGRAFİK KAS PARAMETRELERİ Hasan Hakan Çoban 17:03 - 17:09
31 SS-051 KÜLTÜR POZİTİF HEMATOLOJİ HASTALARINDA MORTALİTE ÜZERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ Fatıma Nur Kozhan 17:09 - 17:15
161 SS-052 MDS HASTALARINDA AZASİTİDİN&DESİTABİN BAŞARISIZLIĞINDA DİĞER HİPOMETİLE EDİCİ AJANIN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tuğba Sevil Tüncer 17:15 - 17:21
291 SS-053 MULTİPL MİYELOMDA KEMİK İLİĞİ FİBROZİSİNİN EKSTRAMEDÜLLER HASTALIK İLE İLİŞKİSİ Hilal Şenkal 17:21 - 17:27
         
         
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 7
11 Kasım 2023, Cumartesi -  Salon D - 10:30 – 11:15
Oturum Başkanı: Aslı Kılavuz 
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
300 SS-054 MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ BULUNAN HASTALARIN, SİSTEMİK TEDAVİ SONRASI BÖBREK YETMEZLİĞİNDE İYİLEŞME VE SAĞKALIMI Dilan Delibalta 10:30 - 10:36
405 SS-055 İLERİ EVRE HODGKİN LENFOMA HASTALARININ ÇALIŞMA KRİTERLERİNE UYGUNLUK DURUMLARININ SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİSİ İlknur Kılıç 10:36 - 10:42
755 SS-056 NON HODGKİN LENFOMA HASTALARINDA BCL-2, BCL-6 VE C-MYC PROTEİNLERİNİN PROGNOZA ETKİSİ Elmas Gizem Güleryüz 10:42 - 10:48
1038 SS-057 KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİLİ HASTALARDA GÖRÜLEN SEKONDER MALİGNENSİLERİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ Celal Arık 10:48 - 10:54
1066 SS-058 AKUT VE KRONİK MİYELOİD LÖSEMİLİ TÜRK HASTALARDA KILLER CELL IMMUNOGLOBULIN-LIKE RESEPTÖR GENOTİP ANALİZİ Merve Erkoç 10:54 - 11:00
1074 SS-059 AKUT MİYELOİD LÖSEMİ’Lİ HASTALARDA PD1/PDL1 İFADESİ VE KLİNİK ÖNEMİ Gizem Varkal 11:00 - 11:06
114 SS-060 AİLE HEKİMLERİNİN KRONİK KALP YETERSİZLİĞİ HASTALARINDAKİ FARKINDALIKLARININ ARAŞTIRILMASI Abdulcebbar şipal 11:06 - 11:12
159 SS-061 KORONER ARTER HASTALIĞI VE DİYABET BİRLİKTELİĞİNDE OBEZİTE PARADOKSU Mustafa Lütfi Yavuz 11:12 - 11:18
         
         
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 8
11 Kasım 2023, Cumartesi -  Salon F - 10:30 – 11:15
Oturum Başkanı: Yunus Erdem 
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
280 SS-062 METANOL İNTOKSİKASYONU: KLİNİK ÖZELLİKLERİ, LABORATUVAR BULGULARI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Sercan Kamalı 10:30 - 10:36
394 SS-063 MATRİS METALLOPROTEİNAZ-7 (MMP-7)’NİN BİYOBELİRTEÇ OLARAK DİABETİK NEFROPATİDEKİ ROLÜ. Hakkı Yılmaz 10:36 - 10:42
448 SS-065 EVRE 3-5 KRONİK BÖBREK HASTALARINDA HEMOGLOBİN DÜZEYİNİN ÜREMİK VE İNFLAMATUAR BELİRTEÇLERLE İLİŞKİSİ Irmak Tahmaz Karcı 10:42 - 10:48
449 SS-066 SOLİTER BÖBREKLİ HASTALARDA RENAL HASARIN GELİŞİMİNE VE PROGRESYONUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER Öznur Baykal 10:48 - 10:54
911 SS-067 ÖLÜME PROGRAMLANMIŞ BİR ÖMÜR Mehmet Gökhan Gök 10:54 - 11:00
926 SS-068 GERİATRİK POPULASYONDA KORONER ANJİYOGRAFİ SONRASI KONTRAST NEFROPATİ SIKLIĞI Fatih Acehan 11:00 - 11:06
51 SS-069 AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA TANI TEDAVİ TAKİP ESNASINDA BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Esra Şazimet Kars 11:06 - 11:12
         
         
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 9
11 Kasım 2023, Cumartesi -  Salon F - 13:30 – 15:00
Oturum Başkanı: Sedat Kiraz, Selma Karaahmetoğlu
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
211 SS-070 ERKEN EVRE MEME KANSERLİ HASTALARDA COP-LMR,Kİ-67 PROGNOSTİK İNDEKSİ VE NOTTİNGHAM PROGNOSTİK İNDEKSİNİN PROGNOZA ETKİSİ Aysu Okumuş 13:30 - 13:36
305 SS-071 KESİTSEL ÇALIŞMA: ÜÇLÜ NEGATİF MEME KANSERİNDE ANDROJEN RESEPTÖRÜNÜN PREVELANSI VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Elif Sıla Erim 13:36 - 13:42
376 SS-072 MALİGN PLEVRAL EFÜZYONDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER Fahriye Merve Balcıoğlu 13:42 - 13:48
412 SS-073 KANSER HASTALARINDA AKUT BÖBREK HASARI SONRASI HEMODİYALİZİN SAĞKALIMA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: YENİ BİR PROGNOSTİK SKOR Süleyman Çağın Gürbüz 13:48 - 13:54
660 SS-074 KONKOMİTAN KEMORADYOTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN SERVİKS KANSERLERİNDE SAĞ KALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER; TEK MERKEZ DENEYİMİ İrem Demirtaş 13:54 - 14:00
687 SS-075 METASTATİK MEME KANSERİ HASTALARINDA CDK4/6 İNHİBİTÖRLERİNİN SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİSİ VE YAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Buse Hacıoğlu 14:00 - 14:06
1014 SS-076 MİDE KANSERLİ HASTALARDA SAĞ KALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN VE KEMOTERAPİ REJİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Çağlar Özer Aydın 14:06 - 14:12
1072 SS-077 EGFR İNHİBİTÖRLERİ İLE TEDAVİ EDİLEN METASTATİK KOLON KANSERLİ HASTALARDA HASTALIKSIZ SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Vüsale Nuhova 14:12 - 14:18
1114 SS-078 AKTİF TEDAVİ ALAN KANSER HASTALARINDA COVİD-19 GÖRÜLME SIKLIĞI VE MORTALİTEYE ETKİSİ İrem Abdulhayoğlu Erim 14:18 - 14:24
1125 SS-079 EVRE 2-3 KOLON KANSERLİ HASTALARDA UYGULANAN ADJUVAN TEDAVİLER İLE ETKİNLİK VE TOLERANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ ‘TEK MERKEZ DENEYİMİ ‘ Merve Koba 14:24 - 14:30
149 SS-080 ROMATOİD ARTRİT HASTALARINDA PULMONER TUTULUM SIKLIĞI VE PULMONER TUTULUMA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN RETROSPEKTİF ANALİZİ Rıza Burak Öz 14:30 - 14:36
313 SS-081 BEHÇET SENDROMUNDA AKSİYEL SPONDİLOARTRİT PREVALANSI: ARDIŞIK HASTA POPÜLASYONUNDA ASAS KRİTERLERİ İLE DEĞERLENDİRME Alihan Özay 14:36 - 14:42
316 SS-082 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ(AAA) VE ANKİLOZAN SPONDİLİT(AS) BİRLİKTELİĞİNİN AAA VE AS İLE KARŞILAŞTIRILMASI Melih Filiz 14:42 - 14:48
637 SS-083 İLK MUAYENEDE VİTREUS HÜCRESİ OLUP POSTERİOR ÜVEİTİ OLMAYAN BEHÇET SENDROMU HASTALARINDA POSTERİOR ÜVEİT RİSKİ Başak Ecem Bircan 14:48 - 14:54
128 SS-084 SEPSİS VEYA SEPTİK ŞOKLU HASTALARDA SİSTEİNDEN ZENGİN PROTEİN-61 MOLEKÜLÜNÜN ORGAN YETMEZLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Uğur Can İzlimek 14:54 - 15:00
         
         
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 10
11 Kasım 2023, Cumartesi -  Salon F - 16:45 – 17:30
Oturum Başkanı: Bülent Özin
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
642 SS-085 PANDEMİ ÖNCESİ,SONRASI ACİL SERVİSTEN İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIMA KABUL EDİLEN COVID-19 DIŞI HASTA KARŞILAŞTIRILMASI Deniz Can Aydoğan 16:45 - 16:51
655 SS-086 İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE GERİATRİK POPÜLASYONDAKİ TOKSİK EPİDERMAL NEKROLİZ HASTALARININ YÖNETİMİ Zalal Alataş Akgün 16:51 - 16:57
701 SS-087 COVİD-19 TANILI HASTALARDA KONVELESAN PLAZMA VS PLAZMAFEREZ TECRÜBEMİZ Hüseyin Gökler 16:57 - 17:03
747 SS-088 YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTALARDA NRS2002, NUTRİC SKORLARI VE GLİM KRİTERLERİ İLE MORTALİTE ARASINDA İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Müjgan Guliyeva 17:03 - 17:09
827 SS-089 KARBAPENEM DİRENÇLİ ENFEKSİYON TEDAVİSİNDE YENİ SEÇENEK SEFTAZİDİM AVİBAKTAM TEDAVİSİ ALAN YBÜ HASTALARININ MORTALİTE KARŞILAŞTIRMASI İsmail Altuğ Demir 17:09 - 17:15
856 SS-090 2023 KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE YOĞUN BAKIM IHTİYACI OLAN VE OLMAYAN CRUSH SENDROMLU HASTALARIN ANALİZLERİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ İyed Oğuz 17:15 - 17:21
231 SS-091 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ HASTALIĞINDA EKSENEL SPONDİLOARTRİT SIKLIĞI Dilara Toka Isıyel 17:21-17:27
408 SS-064 ACİL SERVİSTE İLK KEZ HEMODİYALİZ UYGULANAN HASTALARDA DİYALİZE ALINMA ZAMANININ HASTANE İÇİ SONLANIMLA İLİŞKİSİ Merve Tekinyıldız 17:27-17:33